Dr.Max Lady MAX ovulation test ovulačný test 1x7 ks

Mohlo by vás zaujímať


Dr.Max Lady MAX ovulation test
Výdaj
Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Nezaradené produkty
Aplikačná forma
Forma sa neudáva

Popis a určenie

Ovulačný test na samotestovanie. Slúži na rýchle vizuálne kvalitatívne stanovenie ľudského luteinizačného hormónu (LH) vo vzorke moču. Pomáha predpovedať termín ovulácie.

Použitie

Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.

1. Prečítajte si návod na použitie pozorne pred vykonaním tohto testu.
2. Nepoužívajte ovulačný test po uplynutí lehoty použiteľnosti.
3. Testovací prúžok musí byť skladovaný v uzatvorenom obale, ktorý otvárajte až bezprostredne pred použitím.
4. Nepoužívajte test viackrát. Po použití zlikvidujte spolu s domovým odpadom.
5. Zaobchádzajte so vzorkou moču a s prúžkami, akoby boli potenciálne infekčné.
6. Test používajte v súlade s návodom na použitie. Je určený na vonkajšie použitie. Neužívajte vnútorne!
7. Uschovávajte mimo dosahu detí.