Kategorizačné údaje
Maximálna cena 3,82 € 0,00 € (0,0 %)
Doplatok pacienta 2,45 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 1,37 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Doplatok pacienta Úhrada poisťovne
11/17 2,45 € (0,0 %) 1,37 € (0,0 %)
10/17 2,45 € (0,0 %) 1,37 € (0,0 %)
09/17 2,45 € (0,0 %) 1,37 € (0,0 %)
08/17 2,45 € 1,37 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Dorsiflex 200 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
63/0142/81-CS
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
85656
Názov produktu podľa ŠÚKL
Dorsiflex 200 mg tbl 30x200 mg (blis.Al/PVC)
Aplikačná forma
TBL - Tablety

Popis a určenie

Liek patrí do skupiny centrálnych myorelaxancií (znižujú napätie kostrových svalov). Liek sa používa na liečbu:

 • tortikolis (stuhnutie šije)
 • cervikálneho syndrómu (bolesti krčnej chrbtice)
 • svalových kŕčov
 • lumbaga (prudká bolesť v krížoch)
 • myalgie (bolesť svalov)
 • artrózy (poškodenie kĺbov)
 • poranenia svalov
 • kŕčov spojených so zlomeninou
 • liečebné naťahovanie alebo znehybnenie svalov
 • prietrže medzistavcovej platničky
 • ako doplnok pri fyzikálnej liečbe, napomáhajúci zlepšeniu pohyblivosti

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva spolu s jedlom (v priebehu jedla).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať počas celej dĺžky tehotenstva. Nemá sa používať u žien vo fertilnom veku, pokiaľ nie sú chránené účinnou antikoncepciou.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).
Podávanie deťom mladším ako 6 rokov je kontraindikované.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí: zvyčajná dávka je 1-2 tablety 3x denne (ráno, na obed a večer). Ak je to nevyhnutné, je možné dennú dávku zvýšiť až na 8 tabliet.
Deti od 6 do 16 rokov: zvyčajná dávka je ½ tablety 3x denne (ráno, na obed a večer).

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú v pravidelných časových odstupoch, ideálne spolu s jedlom a rozpustené vo vode.

Upozornenie

Počas tehotenstva je liek kontraindikovaný.
U dojčiacich žien je liek kontraindikovaný.
U detí vo veku do 6 rokov je liek kontraindikovaný.
U starších pacientov a u pacientov s ťažkou poruchou funkcie pečene a/alebo obličiek je potrebná zvýšená opatrnosť.
Nepiť alkohol.
Liek ovplyvňuje pozornosť. Pacientom sa počas liečby neodporúča viesť vozidlá ani obsluhovať stroje.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, Dorsiflex® 200 mg môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Dorsiflex® 200 mg sa všeobecne dobre znáša. Zriedkavo sa môže objaviť ospalosť, únava, svalová únava, bolesti hlavy alebo tráviace ťažkosti.
Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako zá ... viac >

Účinné látky

mefenoxalón

Indikačná skupina

63 - Myorelaxanciá

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 60