Doluxio Combi plo por 500 mg/12,2 mg, 1x12 vrecúšok

Mohlo by vás zaujímať

Doluxio Combi
Výdaj
Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
07/0088/15-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
3344B
Názov produktu podľa ŠÚKL
Doluxio Combi plo por 12x500 mg/12,2 mg (vre.Al/papier)
Aplikačná forma
PLO POR - Prášok na perorálny roztok
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje analgetikum - paracetamol, ktoré zmierňuje bolesť a znižuje horúčku, a dekongestant – fenylefrín, ktorý uvoľňuje upchatý nos.

Liek sa používa na zmiernenie príznakov prechladnutia a chrípky, vrátane úľavy od bolestí, bolesti hlavy, uvoľnenia upchatého nosa a na zníženie teploty u dospelých a dospievajúcich starších ako 16 rokov.

Použitie

Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa pred použitím zaleje horúcou vodou, alebo sa pripraví odvar/zápar (u čajov dĺžku lúhovania alebo varu určí lekárnik).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí a dospievajúci od 16 rokov:
Podáva sa 1 vrecko ako jednorazová dávka. Táto dávka sa môže opakovať s časovým odstupom 4-6 hodín. Interval medzi jednotlivými dávkami nemá byť kratší ako 4 hodiny. V priebehu 24 hodín sa nesmú užiť viac ako 4 vrecká.

Dĺžka liečby:
Liek je určený iba na krátkodobú liečbu. Lekársky dohľad sa odporúča, ak sa počas užívania lieku po 3 troch dňoch príznaky nezmiernili alebo sa zhoršujú.

Pacienti s renálnou insuficienciou:
Odporúča sa predĺžiť interval medzi dávkami. V prípade stredne ťažkej renálnej insuficiencie (klírens kreatinínu 10-50 ml/min) minimálny interval medzi dvomi dávkami má byť 6 hodín, v prípade ťažkej renálnej insuficiencie (klírens kreatinínu < 10 ml/min) minimálny interval medzi dvomi dávkami má byť 8 hodín.

Pacienti s hepatálnou insuficienciou:
Dávka sa má znížiť alebo je potrebné predĺžiť interval medzi dávkami.

Spôsob použitia

Obsah jedného vrecka sa rozpustí miešaním v pohári naplneného do polovice horúcou vodou (približne 125 ml). Teplý nápoj sa vypije. Je nutné dodržať minimálne odstupy medzi jednotlivými dávkami (uvedené v časti Dávkovanie a dávkovacie schémy). Liek sa užíva nezávisle od jedla.

Upozornenie

Počas tehotenstva sa liek nemá podávať.
U dojčiacich žien sa liek neodporúča (konzultovať s lekárom).
U detí a dospievajúcich do 16 rokov sa liek neodporúča.
Liek nemajú užívať pacienti s vysokým krvným tlakom alebo s ochorením srdca alebo ciev.
Počas liečby sa nesmú konzumovať alkoholické nápoje.
Súčasne s týmto liekom neužívať iné lieky na chrípku a nachladnutie alebo lieky na obmedzenie opuchu sliznice nosa (dekongestíva) a najmä iné lieky obsahujúce paracetamol.
Liek obsahuje sacharózu (1829,7 mg v 1 vrecku).
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Účinné látky

fenylefríniumchlorid , paracetamol

Indikačná skupina

07 - Analgetiká, antipyretiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 36