Dironorm tablety tbl 10 mg/5 mg 1x30 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 7,26 € 0,00 € (0,0 %)
Doplatok pacienta 5,10 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 2,16 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Doplatok pacienta Úhrada poisťovne
10/17 5,10 € (0,0 %) 2,16 € (0,0 %)
09/17 5,10 € (0,0 %) 2,16 € (0,0 %)
08/17 5,10 € (0,0 %) 2,16 € (0,0 %)
07/17 5,10 € 2,16 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Dironorm tablety
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
58/0431/08-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
52332
Názov produktu podľa ŠÚKL
Dironorm tablety tbl 30x10 mg/5 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al)
Aplikačná forma
TBL - Tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Dironorm je kombinovaný liek amlodipínu, ktorý patrí do skupiny liekov zvaných blokátory vápnikového kanála, a lizinoprilu, ktorý patrí do skupiny liekov zvaných inhibítory angiotenzín konvertujúceho enzýmu (ACE). Dironorm sa používa na liečbu hypertenzie (vysoký krvný tlak). Váš príliš vysoký krvný tlak nemusí byť sprevádzaný žiadnymi príznakmi, avšak môže zvýšiť riziko istých komplikácií (ako mozgová príhoda alebo srdcový záchvat), ak neužívate Váš liek na zníženie krvného tlaku pravidelne.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať počas celej dĺžky tehotenstva. Nemá sa používať u žien vo fertilnom veku, pokiaľ nie sú chránené účinnou antikoncepciou.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Liek sa obvykle užíva v dávke 1 tableta 1x denne v pravidelných časových intervaloch. Tablety sa užívajú nezávisle od jedla a zapijú sa dostatočným množstvom tekutiny (grepová šťava nie je vhodná). Počas liečby je nevyhnutné kontrolovať krvný tlak a tepovú frekvenciu. Liek môže znižovať pozornosť. Nepiť alkohol. Dĺžku liečby určuje lekár.

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Časté vedľajšie účinky (môžu postihnúť až 1 z 10 osôb)
V klinických štúdiách s kombináciami amlodipínu a lizinoprilu boli častými vedľajšími účinkami: bolesť hlavy, kašeľ, závrat, palpitácie (rýchle ... viac >

Účinné látky

amlodipín , lizinopril

Indikačná skupina

58 - Hypotenzíva

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: MRP - Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.)
Exspirácia: 48