Diphereline 0,1 mg plv iol 7x(0,1 mg v liek.inj + solv.v amp.) 7x1 set

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 22,21 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 1,33 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 20,88 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
10/22 1,33 € (0,0 %) 20,88 € (0,0 %)
09/22 1,33 € (0,0 %) 20,88 € (0,0 %)
08/22 1,33 € (0,0 %) 20,88 € (0,0 %)
07/22 1,33 € 20,88 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. RPM, URO, URK, ONK, GYN
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Diphereline 0,1 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
56/0193/00-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
58623
Názov produktu podľa ŠÚKL
Diphereline 0,1 mg plv iol 7x0,1 mg+7xsolv. (liek.inj.+amp.skl.)
Aplikačná forma
PLV IOL - Prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje triptorelín, ktorý je podobný hormónu nazývanému gonadotropín uvoľňujúci hormón (GnRH).

Liek je určený na liečbu na liečbu ženskej infertility (neplodnosti). Používa sa na vyvolanie ovulácie v spojení s gonadotropínmi (hMG, hCG, FSH) na umelé oplodnenie a prenos embrya (IVFET) a iné techniky asistovanej reprodukcie.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek patrí do rúk lekára, alebo musí byť použitý pod dohľadom lekára.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať počas celej dĺžky tehotenstva. Nemá sa používať u žien vo fertilnom veku, pokiaľ nie sú chránené účinnou antikoncepciou.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

1 injekčná liekovka obsahuje triptorelín acetát ekvivaletný 0,1 mg triptorelínu.

Krátkodobý protokol
Subkutánnou injekciou každý deň od 2. dňa cyklu sa má podať 1 injekčná liekovka lieku (súbežne s iniciáciou ovariálnej stimulácie) do dňa pred dňom stanoveným na podanie hCG, to znamená v priemere 10-12 dní na jeden pokus.

Dlhodobý protokol
Od 2. dňa cyklu sa podáva 1 injekčná liekovka subkutánne. Po znížení citlivosti hypofýzy (E2 < 50 pg/ml, to znamená zhruba v 15. deň od začiatku liečby) sa začne stimulácia gonadotropínmi a pokračuje sa súbežne s triptorelínom do dňa pred dňom stanoveným k podaniu hCG.

Spôsob použitia

Prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok sú určené na subkutánne injekčné podanie. 
Pred podaním je potrebná rekonštitúcia injekčného roztoku. Rozpúšťadlo sa prenesie zo sklenenej ampulky do injekčnej liekovky s práškom. Premieša sa potrasením do úplného rozpustenia a ihneď aplikuje.

Upozornenie

Liek nesmie byť podaný v tehotenstve a počas dojčenia. Pred liečbou sa majú potenciálne plodné ženy dôkladne vyšetriť, aby sa vylúčilo tehotenstvo.
Nehormonálne metódy antikoncepcie sa majú používať po celú dobu liečby a až do obnovenia menštruácie.
Liek môže spôsobiť zníženie denzity minerálov kostnej hmoty. Osobitná pozornosť je potrebná u pacientok s ďalšími rizikovými faktormi osteoporózy (napr. chronické užívanie alkoholu, fajčiarky, dlhodobá terapia liekmi znižujúcimi kostnú minerálovú denzitu, napr. antikonvulzíva alebo kortikoidy, osteoporóza v rodinnej anamnéze, podvýživa).
U týchto pacientok sa majú zvážiť ďalšie opatrenia s cieľom zabrániť strate denzity minerálov kostnej hmoty.
Z mikrobiologického hľadiska sa má rekonštituovaný roztok použiť okamžite.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
V zriedkavých prípadoch sa môže objaviť závažná alergická reakcia. Okamžite informujte svojho lekára, ak sa u vás objavia symptómy ako problémy s prehĺtaním alebo dýchaním, opuch pery, tváre, hrdla a ... viac >

Účinné látky

triptorelín

Indikačná skupina

56 - Hormóny (liečivá s hormonálnou aktivitou)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 24