Dicuno 50 mg filmom obalené tablety tbl flm (blis.PVC/PVDC/Al) 1x30 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 1,92 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,66 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 1,26 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
01/23 0,66 € (0,0 %) 1,26 € (0,0 %)
12/22 0,66 € (0,0 %) 1,26 € (0,0 %)
11/22 0,66 € (0,0 %) 1,26 € (0,0 %)
10/22 0,66 € 1,26 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Dicuno 50 mg filmom obalené tablety
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
29/0243/11-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
07454
Názov produktu podľa ŠÚKL
Dicuno 50 mg filmom obalené tablety tbl flm 30x50 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo draselná soľ diklofenaku. Patrí do skupiny liekov známych ako nesteroidové protizápalové lieky (NSAID). Má protizápalový, pôsobiaci proti bolesti a horúčku znižujúci účinok. Liek sa používa na symptomatickú liečbu akútnej bolesti miernej až strednej intenzity a na symptomatickú liečbu akútnych migrenóznych bolestí hlavy.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Prípravok sa užíva v dostatočnom odstupe medzi dvomi jedlami (viac v časti Spôsob použitia)
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať v III. trimestri tehotenstva.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí: 25-50 mg 3x denne. Maximálna odporúčaná denná dávka je 150 mg.

Migréna: úvodná dávka 50 mg sa má užiť pri prvých príznakoch blížiaceho sa záchvatu. V prípade, že 2 hodiny po prvej dávke nie je úľava postačujúca, môže sa užiť ďalšia dávka 50 mg. V prípade potreby sa môžu užiť ďalšie 50 mg dávky v 4-6-hodinových intervaloch, neprekračujúc celkovú dávku 150 mg za deň.

Pacienti s poškodenou funkciou pečene alebo obličiek: má sa podávať najnižšia účinná dávka.

Starší pacienti: cieľom má byť podávanie najnižšej účinnej dávky.

Liečba sa musí začať najnižšou predpokladanou účinnou dávkou s následnou úpravou na základe terapeutickej odpovede a vedľajších účinkov. Nežiaduce účinky môžu byť minimalizované použitím najnižšej účinnej dávky v najkratšom čase potrebnom na kontrolu symptómov.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú v pravidelných časových odstupoch a zapíjajú sa tekutinou. Pre získanie maximálneho účinku sa tablety nesmú užívať s jedlom alebo bezprostredne po jedle. Deliaca ryha umožňuje deliť tabletu na dve rovnaké dávky alebo slúži na uľahčenie podávania, tablety sa však nesmú hrýzť ani drviť.

Upozornenie

Pokiaľ to nie je jednoznačne nevyhnutné, liek sa nemá podávať počas prvého a druhého trimestra tehotenstva. Liek je kontraindikovaný počas tretieho trimestra tehotenstva. Liek sa neodporúča používať u žien, ktoré sa snažia otehotnieť.
Liek sa nesmie používať počas dojčenia.
Liek sa nemá podávať deťom a dospievajúcim mladším ako 18 rokov.
Liek je kontraindikovaný u pacientov so závažným poškodením pečene alebo obličiek (glomerulárna filtrácia <30 ml/min). U pacientov s miernym až stredne závažným poškodením obličiek a pečene sa odporúča opatrnosť a dôkladné monitorovanie.
V prípade dlhodobej liečby sa majú monitorovať laboratórne hodnoty krvi a funkcie pečene a obličiek.
Liek sa nemá podávať pacientom, najmä astmatikom, ktorí mali po užití aspirínu alebo iných nesteroidných antiflogistík symptómy astmy, rinitídy alebo urtikárie.
Pacienti so signifikantnými rizikovými faktormi kardiovaskulárnych príhod (napr. hypertenzia, hyperlipidémia, diabetes mellitus, fajčenie) musia byť liečení diklofenakom len po starostlivom zvážení.
Pacienti, ktorí počas užívania NSAID trpia závratmi, ospalosťou, únavou alebo poruchami videnia, nemajú viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.
Veľmi zriedkavo sa počas liečby môže vyskytnúť fotosenzitivita (<1/10 000).
Liek obsahuje farbivo Ponceau 4R košenilová červená A (E 124), ktoré môže spôsobiť alergické reakcie.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Niektoré vedľajšie účinky môžu byť závažné.
Prestaňte užívať Dicuno a ihneď vyhľadajte lekársku pomoc, ak sa u vás vyskytne ktorékoľvek z nasledujúceho:
Agranulocytóza (príznaky: horúčka, bolesť h ... viac >

Účinné látky

diklofenak draselná soľ

Indikačná skupina

29 - Antireumatiká, antiflogistiká, antiuratiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 60