DICUNO 25 mg filmom obalené tablety DISPLEJ tbl flm (ŠÚKL kód: 07459) 12x30 ks, 1x1 set

Mohlo by vás zaujímať

DICUNO 25 mg filmom obalené tablety DISPLEJ
Výdaj
F, Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Humánne lieky na mimoriadny dovoz
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety
Držiteľ rozhodnutia
Cena: od 54,49 €

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo draselnú soľ diklofenaku. Patrí do skupiny liekov známych ako nesteroidové protizápalové lieky (NSAID). Má protizápalový, pôsobiaci proti bolesti a horúčku znižujúci účinok.

Liek sa používa na symptomatickú liečbu:

  • akútnej bolesti miernej až strednej intenzity;
  • akútnych migrenóznych bolestí hlavy.

Použitie

Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Prípravok sa užíva pred jedlom (viac v časti Spôsob použitia).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať v III. trimestri tehotenstva.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí
25-50 mg 3x denne.
Maximálna odporúčaná denná dávka je 150 mg. 
Migréna: úvodná dávka 50 mg užiť pri prvých príznakoch blížiaceho sa záchvatu.
V prípade, že 2 hodiny po 1. dávke nie je úľava postačujúca, môže sa užiť ďalšia dávka 50 mg. V prípade potreby sa môžu užiť ďalšie 50 mg dávky v 4-6-hodinových intervaloch, neprekračujúc celkovú dávku 150 mg za deň.

Starší pacienti a pacienti s poškodenou funkciou pečene a obličiek
Podáva sa najnižšia účinná dávka.

O dĺžke liečby rozhoduje lekár. Vedľajšie účinky môžu byť minimalizované použitím najnižšej účinnej dávky v najkratšom čase potrebnom na kontrolu symptómov.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú v pravidelných časových odstupoch, zapíjajú tekutinou, najlepšie pred jedlom. Pre získanie maximálneho účinku sa tablety nesmú užívať s jedlom alebo bezprostredne po jedle. Deliaca ryha umožňuje deliť tabletu na dve rovnaké dávky alebo slúži na uľahčenie podávania.

Upozornenie

Liek je kontraindikovaný v 3. trimestri tehotenstva. Počas 1. a 2. trimestra tehotenstva sa má liek podať iba ak je to nevyhnutné (dávka má byť čo najnižšia a dĺžka liečby čo najkratšia).
Liek sa nesmie podávať v období dojčenia. 
Liek sa neodporúča u žien, ktoré sa snažia otehotnieť, môže poškodiť plodnosť. 
Liek sa nemá podávať deťom a dospievajúcim vo veku menej ako 18 rokov.
Liek je kontraindikovaný u pacientov so závažným poškodením pečene alebo obličiek (glomerulárna filtrácia <30 ml/min).
Liek sa má u pacientov s miernym až stredne závažným poškodením funkcie obličiek a pečene podávať s opatrnosťou.
Liek je kontraindikovaný pri aktívnom gastrickom/duodenálnom vrede, anamnéze rekurentného peptického vredu/ krvácania, ochorení spojenom so zvýšenou tendenciou ku krvácaniu.
Liek je kontraindikovaný pri kongestívnom zlyhávaní srdca, ischemickej chorobe srdca, periférnom arteriálnom ochorení a/alebo cerebrovaskulárnom ochorení.
Liek sa u pacientov, najmä astmatikov, ktorí mali po užití aspirínu alebo iných NSAID symptómy astmy, rinitídy alebo urtikárie, nemá podávať. 
Liek sa má u pacientov s anamnézou gastrointestinálneho ochorenia (ulcerózna kolitída, Crohnova choroba) podávať s opatrnosťou.
Liek sa má po gastrointestinálnom chirurgickom zákroku podávať pod starostlivým lekárskym dohľadom a s opatrnosťou. 
V prípade ovčích kiahní je vhodné predísť užívaniu lieku.
Súbežnému užívaniu lieku s NSAID (vrátane selektívnych inhibítorov COX-2) sa má predísť.
Veľmi zriedkavo sa počas liečby môže vyskytnúť fotosenzitivita (<1/10 000).
Pacienti, ktorí počas užívania lieku trpia závratmi, ospalosťou, únavou alebo poruchami videnia, nemajú viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.
Liek obsahuje farbivo Ponceau 4R košenilová červená A (E 124), ktoré môže spôsobiť alergické reakcie.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Niektoré vedľajšie účinky môžu byť závažné.
Prestaňte užívať Dicuno a ihneď vyhľadajte lekársku pomoc, ak sa u vás vyskytne ktorékoľvek z nasledujúceho:
- Agranulocytóza (príznaky: horúčka, ... viac >

Účinné látky

diklofenak draselná soľ

Indikačná skupina

29 - Antireumatiká, antiflogistiká, antiuratiká