DICUNO 25 mg filmom obalené tablety tbl flm 25 mg (blis.) 1x30 ks

Mohlo by vás zaujímať

DICUNO 25 mg filmom obalené tablety
Výdaj
Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
29/0242/11-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
07459
Názov produktu podľa ŠÚKL
Dicuno 25 mg filmom obalené tablety tbl flm 30x25 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety
Držiteľ rozhodnutia
Cena: od 4,19 €
Kde kúpiť

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo draselná soľ diklofenaku. Patrí do skupiny liekov známych ako nesteroidové protizápalové lieky (NSAID). Má protizápalový, pôsobiaci proti bolesti a horúčku znižujúci účinok. Liek sa používa na symptomatickú liečbu akútnej bolesti miernej až strednej intenzity a na symptomatickú liečbu akútnych migrenóznych bolestí hlavy.

Použitie

Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Prípravok sa užíva s dostatočným odstupom pred jedlom (viac v časti Spôsob použitia).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať v III. trimestri tehotenstva.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí: 25-50 mg 3x denne. Maximálna odporúčaná denná dávka je 150 mg. Pri migréne sa má úvodná dávka 50 mg užiť pri prvých príznakoch blížiaceho sa záchvatu. V prípade, že 2 hodiny po prvej dávke nie je úľava postačujúca, môže sa užiť ďalšia dávka 50 mg. V prípade potreby sa môžu užiť ďalšie 50 mg dávky v 4-6-hodinových intervaloch, neprekračujúc celkovú dávku 150 mg za deň.

Starší pacienti: podáva sa najnižšia účinná dávka.

Pacienti so signifikantnými rizikovými faktormi kardiovaskulárnych ochorení: majú byť liečení iba pri dávkach ≤ 100 mg denne a po starostlivom zvážení, ak sú liečení dlhšie ako 4 týždne.

O dĺžke liečby rozhoduje lekár. Vedľajšie účinky môžu byť minimalizované použitím najnižšej účinnej dávky v najkratšom čase potrebnom na kontrolu symptómov.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú v pravidelných časových odstupoch, zapíjajú tekutinou, najlepšie pred jedlom. Pre získanie maximálneho účinku sa tablety nesmú užívať s jedlom alebo bezprostredne po jedle. Deliaca ryha umožňuje deliť tabletu na dve rovnaké dávky alebo slúži na uľahčenie podávania, tablety sa však nesmú hrýzť ani drviť.

Upozornenie

Liek je kontraindikovaný v poslednom trimestri tehotenstva. Počas prvého a druhého trimestra tehotenstva sa má liek podať iba ak je to nevyhnutné (dávka má byť čo najnižšia a dĺžka liečby čo najkratšia).
V období dojčenia sa liek nesmie podávať.
Liek sa nemá podávať deťom a dospievajúcim vo veku menej ako 18 rokov.
Liek je kontraindikovaný u pacientov so zlyhávajúcou pečeňou a/alebo zlyhávajúcimi obličkami (glomerulárna filtrácia <30 ml/min). U pacientov s miernym až stredne ťažkým poškodením funkcie pečene a/alebo obličiek sa odporúča opatrnosť.
V prípade dlhodobej liečby sa majú monitorovať laboratórne hodnoty krvi a funkcie pečene a obličiek.
Inhibítory COX môžu spôsobiť zníženie ženskej plodnosti pôsobením na ovuláciu (reverzibilné, odznie po ukončení liečby).
Veľmi zriedkavo sa počas liečby môže vyskytnúť fotosenzitivita (<1/10 000).
Pacienti, ktorí počas užívania lieku trpia závratmi, ospalosťou, únavou alebo poruchami videnia, nemajú viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.
Liek obsahuje farbivo Ponceau 4R košenilová červená A (E 124), ktoré môže spôsobiť alergické reakcie.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Niektoré vedľajšie účinky môžu byť závažné.
Prestaňte užívať Dicuno a ihneď vyhľadajte lekársku pomoc, ak sa u vás vyskytne ktorékoľvek z nasledujúceho:
Agranulocytóza (príznaky: horúčka, bolesť h ... viac >

Účinné látky

diklofenak draselná soľ

Indikačná skupina

29 - Antireumatiká, antiflogistiká, antiuratiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 48