Diclofenac Duo PharmaSwiss 75 mg cps mod (blis.) 1x30 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 4,14 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 2,25 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 1,89 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
09/22 2,25 € (0,0 %) 1,89 € (0,0 %)
08/22 2,25 € (0,0 %) 1,89 € (0,0 %)
07/22 2,25 € (0,0 %) 1,89 € (0,0 %)
06/22 2,25 € 1,89 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Diclofenac Duo PharmaSwiss 75 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
29/0558/95-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
89136
Názov produktu podľa ŠÚKL
Diclofenac Duo PharmaSwiss 75 mg cps mod 30x75 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Aplikačná forma
CPS MOD - Kapsula s riadeným uvoľňovaním
Dodávatelia

Popis a určenie

Liek je protizápalový a protireumatický liek. Obsahuje liečivo diklofenak sodná soľ, ktoré patrí medzi nesteroidové protizápalové liečivá (NSAID), pôsobiace proti bolesti a zápalu.

Liek je určený na liečbu príznakov bolesti a zápalu pri:

  • akútnej artritíde – akútny zápal kĺbov (vrátane záchvatov dny),
  • chronickej artritíde – chronický zápal kĺbov, najmä reumatoidnej artritíde,
  • ankylozujúcej spondylitíde (Bechterevova choroba),
  • iných zápalových ochoreniach kĺbov,
  • degeneratívnych stavoch kĺbov alebo chrbtice (artróza a spondylitída),
  • bolestivých opuchoch a poúrazových alebo pooperačných bolestivých stavoch alebo zápaloch,
  • ako doplnková liečba pri bolestivých a zápalových infekciách v gynekológii (primárna dysmenorea/menštruácia spojená so značnou bolesťou a adnexitída/zápal vajcovodov a vaječníkov).

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva s dostatočným odstupom pred jedlom (viac v časti Spôsob použitia).
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať v III. trimestri tehotenstva.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí: podáva sa zvyčajne 1 kapsula denne. V prípade potreby sa dávka môže zdvojnásobiť na 1 kapsulu 2x denne. V prípade veľkých ťažkostí (hlavne ráno) sa krátkodobo môžu užívať 2 kapsuly.

O dĺžke liečby rozhoduje lekár. Nežiaduce účinky sa môžu minimalizovať použitím najmenšej účinnej dávky počas najkratšieho obdobia, ktoré je potrebné na kontrolu symptómov.

Spôsob použitia

Kapsuly sa užívajú v pravidelných časových odstupoch, pred jedlom, nerozhryzené a zapíjajú sa tekutinou. Ak má pacient citlivý žalúdok, môže liek užiť počas jedla (môže to oddialiť nástup účinku). Kapsula nesmie byť zlomená alebo poškodená.

Upozornenie

Liek je kontraindikovaný v poslednom trimestri tehotenstva. Pokiaľ to nie je jednoznačne nevyhnutné, liek sa nemá podávať počas prvého a druhého trimestra tehotenstva (ak sa podáva, dávka má byť čo najnižšia a dĺžka liečby čo najkratšia).
Počas dojčenia sa liek nemá podávať.
Liek nie je vhodný pre deti a dospievajúcich mladších ako 18 rokov.
Pre potenciálny profil nežiaducich účinkov majú byť starší pacienti obzvlášť starostlivo pozorovaní.
Liek je kontraindikovaný v prípade ťažkej poruchy funkcie pečene alebo obličiek a pri závažnom zhoršení funkcie srdca.
Pacienti so signifikantnými rizikovými faktormi kardiovaskulárnych príhod (napr. hypertenzia, hyperlipidémia, diabetes mellitus, fajčenie) môžu užívať liek len po starostlivom zvážení (dĺžka liečby má byť čo najkratšia a dávka čo najnižšia).
Inhibítory COX môžu spôsobiť zníženie ženskej plodnosti pôsobením na ovuláciu (reverzibilné, odznie po ukončení liečby).
Ak sa objaví gastrointestinálne krvácanie alebo vredy je potrebné liečbu ukončiť.
Pacient musí informovať lekára o užívaní lieku pred akýmkoľvek chirurgickým zákrokom.
Pacienti, ktorí počas liečby pociťujú poruchy videnia, vertigo, ospanlivosť alebo iné poruchy centrálnej nervovej sústavy, sa majú vzdať vedenia vozidla alebo obsluhy stroja.
Veľmi zriedkavo sa počas liečby môže vyskytnúť fotosenzitivita (<1/10 000).
Počas užívania lieku sa má pacient vyhnúť konzumácii alkoholu, pretože alkohol môže zosilniť vedľajšie účinky lieku, najmä tie, ktoré postihujú tráviaci trakt alebo centrálnu nervovú sústavu.
Liek obsahuje propylénglykol, ktorý môže vyvolať podobné príznaky ako alkohol.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Niektoré vedľajšie účinky môžu byť závažné.
Ak spozorujete niektorý z nasledujúcich vedľajších účinkov, ihneď to povedzte svojmu lekárovi:
Bolesť na hrudi, ktorá môže byť prejavom potenciálne záva ... viac >

Účinné látky

diklofenak sodná soľ

Indikačná skupina

29 - Antireumatiká, antiflogistiká, antiuratiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36