Diclac retard tbl plg 100 mg (blis.PP/Al) 1x20 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 2,18 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,50 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 1,68 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
01/23 0,50 € (0,0 %) 1,68 € (0,0 %)
12/22 0,50 € (0,0 %) 1,68 € (0,0 %)
11/22 0,50 € (0,0 %) 1,68 € (0,0 %)
10/22 0,50 € 1,68 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
29/0104/93-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
1305C
Názov produktu podľa ŠÚKL
Diclac retard tbl plg 20x100 mg (blis.PP/Al)
Aplikačná forma
TBL PLG - Tableta s predĺženým uvoľňovaním

Popis a určenie

Liečivo v tabletách s predĺženým uvoľňovaním je sodná soľ diklofenaku. Liek patrí do skupiny liekov označovaných ako nesteroidové protizápalové lieky (NSAID), ktoré sa používajú na liečbu bolesti a zápalu.

Liek možno použiť na liečbu nasledujúcich ochorení:

  • reumatická bolesť kĺbov (artritída),
  • bolesť chrbta, meravosť ramenného kĺbu, tenisový lakeť a iné druhy reumatizmu,
  • vyvrtnutia kĺbov, natiahnutia svalov a iné poranenia,
  • bolesť a opuch po chirurgickom zákroku,
  • bolestivé zápalové stavy v gynekológii vrátane bolestivej menštruácie.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Prípravok sa užíva spolu s jedlom (v priebehu jedla).
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať v III. trimestri tehotenstva.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí: začiatočná aj udržiavacia dávka je 1 tableta (100mg) 1x denne.

Pacienti so signifikantnými rizikovými faktormi kardiovaskulárnych ochorení: majú byť liečení iba po starostlivom zvážení a iba pri dávkach ≤ 100 mg denne, ak sú liečení dlhšie ako 4 týždne.

O dĺžke liečby rozhoduje lekár. Vedľajšie účinky môžu byť minimalizované použitím najnižšej účinnej dávky v najkratšom čase potrebnom na kontrolu symptómov.

Spôsob použitia

Tablety sa prehĺtajú celé a zapíjajú tekutinou, najlepšie počas jedla. Tablety sa nesmú lámať alebo hrýzť. Ak sú symptómy najvýraznejšie v noci alebo ráno, je najlepšie užiť liek večer.

Upozornenie

Liek je kontraindikovaný v poslednom trimestri tehotenstva. Počas prvého a druhého trimestra tehotenstva sa má liek podať iba ak je to nevyhnutné (dávka má byť čo najnižšia a dĺžka liečby čo najkratšia).
V období dojčenia sa liek nemá podávať.
Inhibítory COX môžu spôsobiť zníženie ženskej plodnosti pôsobením na ovuláciu (reverzibilné, odznie po ukončení liečby).
Liek sa neodporúča používať u detí a dospievajúcich vzhľadom na dávku liečiva.
Opatrnosť sa odporúča pri podávaní lieku starším pacientom, predovšetkým cu chorľavých starších pacientov alebo pacientov s nízkou telesnou hmotnosťou.
Liek je kontraindikovaný u pacientov so zlyhávajúcou pečeňou a/alebo zlyhávajúcimi obličkami (GFR <15 ml/min/1,73m2).
U pacientov s miernym až stredne ťažkým poškodením funkcie pečene a/alebo obličiek sa odporúča opatrnosť.
Veľmi zriedkavo sa počas liečby môže vyskytnúť fotosenzitivita (<1/10 000).
Pacienti, u ktorých sa počas používania lieku vyskytnú poruchy videnia, závraty, vertigo, somnolencia alebo iné poruchy CNS, nemajú viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje.
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Niektoré vedľajšie účinky môžu byť závažné. Prestaňte užívať Diclac retard a ihneď informujte svojho lekára, ak zbadáte:
Neznáme (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov):
mierne kŕče a bole ... viac >

Účinné látky

diklofenak sodná soľ

Indikačná skupina

29 - Antireumatiká, antiflogistiká, antiuratiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36