Diazepam Slovakofarma 10 mg tbl (blis.PVC/Al) 1x20 ks

Mohlo by vás zaujímať

ADC Interakcie

Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
68/0386/12-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
02478
Názov produktu podľa ŠÚKL
Diazepam Slovakofarma 10 mg tbl 20x10 mg (blis.PVC/Al)
Aplikačná forma
TBL - Tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje diazepam patriaci do skupiny látok nazývaných benzodiazepíny. Používa sa:

  • pri úzkosti, napätí, strachu a nepokoji, vždy však len tam, kde príčina týchto stavov je prechodná a je vopred zrejmé, že nebude nutné podávanie dlhšie ako 4 – 5 týždňov.
  • pri epileptických kŕčoch aj k zabráneniu ich vzniku,
  • na zníženie svalového napätia,
  • pri liečbe abstinenčného syndrómu u alkoholikov,
  • na počiatku hospitalizácie a v rámci predoperačnej prípravy.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok môže vyvolať návyk a závislosť, jeho použitie je časovo obmedzené.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Liek obsahuje omamné alebo psychotropné látky.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva pred jedlom (viac v časti Spôsob použitia).
Prípravok sa užíva spolu s jedlom (v priebehu jedla).
Prípravok sa užíva vcelku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať v I. trimestri tehotenstva. Nemá sa používať u žien vo fertilnom veku, pokiaľ nie sú chránené účinnou antikoncepciou.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať v III. trimestri tehotenstva.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dávkovanie má byť individualizované, v závislosti od základného ochorenia a reaktivity pacienta. Vždy sa má použiť najnižšia účinná dávka. Pokiaľ je nevyhnutné predpísať vyššie dávkovanie, na začiatku sa zvyšuje iba večerná dávka a neskôr i dávky užívané počas dňa.

Dospelí
Stavy úzkosti, obsedantno-kompulzívna porucha a iné psychiatrické problémy
Odporúča sa 5-30 mg denne rozdelených do viacerých dávok.
Vhodné je začať liečenie tabletou 5 mg na noc a ak je to nevyhnutné, doplniť ju tabletou po 2 mg ráno a na poludnie.
Podľa potreby sa denná dávka môže zvýšiť až na 30 mg, ak nie je ospalosť na prekážku.

Nespavosť spojená s úzkosťou
Odporúča sa 5-15 mg pred odchodom do postele.

Svalové spazmy rôznej etiológie
Odporúča sa 5-15 mg denne v niekoľkých dávkach.

Ako doplnok pri liečbe epilepsie
Odporúča sa 2-60 mg denne v niekoľkých dávkach.

Abstinenčný syndróm u alkoholikov, delírium tremens
Odporúča sa 5-20 mg každé 2-4 hodiny so znižovaním dávky pri úprave príznakov.

Deti od 3 rokov
Odporúča sa dávka 3,5 – 20 mg/m2 a deň, t. j. 0,12 – 0,6 mg/kg a deň.

Starší pacienti
Starším pacientom sa podávajú primerane nižšie dávky.

Pacienti s poruchou funkcie pečene
Odporúča sa znížiť dávkovanie alebo zvážiť možnosť inej liečby.

Pacienti s poruchou funkcie obličiek
Je potrebné redukovať dávky.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú pred jedlom alebo s jedlom, v celku a zapíjajú sa dostatočným množstvom tekutiny. Tablety sa nemajú hrýzť, žuvať alebo drviť.
Tablety majú deliacu ryhu a môžu sa rozdeliť na 2 rovnaké dávky.
Nepiť grapefruitový džús.

Upozornenie

Liek je kontraindikovaný počas 1. a 3. trimestra tehotenstva.
Liek je kontraindikovaný počas dojčenia.
Bezpečnosť a účinnosť diazepamu u detí vo veku do 6 mesiacov nebola doteraz stanovená.
Liek sa musí používať so zvýšenou opatrnosťou u starších a oslabených pacientov a u pacientov s poruchou funkcie pečene a obličiek.
Liek je kontraindikovaný u pacientov so závažnou poruchou funkcie pečene.
Na liek sa môže vyvinúť závislosť a tolerancia. Dlhodobé užívanie sa neodporúča.
Liek môže ovplyvniť schopnosť viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje.
Nepiť alkohol.
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC, časť 4.4.

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Časté nežiaduce účinky (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb)
- dezorientácia, nepokoj, poruchy spánku
- ospalosť, zlá koordinácia pohybov, bolesti hlavy, útlm
- poruchy zraku
Menej čast ... viac >

Účinné látky

diazepam

Indikačná skupina

68 - Antipsychotiká (neuroleptiká)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 24