Kategorizačné údaje
Maximálna cena 5,07 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 4,31 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 0,76 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
05/24 4,31 € (0,0 %) 0,76 € (0,0 %)
04/24 4,31 € (0,0 %) 0,76 € (0,0 %)
03/24 4,31 € (0,0 %) 0,76 € (0,0 %)
02/24 4,31 € 0,76 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Dexadol 25 mg
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
07/0298/11-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
07227
Názov produktu podľa ŠÚKL
Dexadol 25 mg gro por gro por 20x25 mg (vre. Al/PE)
Aplikačná forma
GRO POR - Granulát na perorálny roztok

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo dexketoprofén, ktoré patrí do skupiny látok nazývaných nesteroidné protizápalové lieky (NSAID) a pôsobí proti zápalu a bolesti.

Používa sa u dospelých na symptomatickú liečbu akútnej bolesti strednej až silnej intenzity, ako je akútna bolesť svalov alebo bolesť kostí, bolestivá menštruácia (dysmenorea), bolesť zubov.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok sa užíva pred jedlom (viac v časti Spôsob použitia).
Prípravok sa užíva v dostatočnom odstupe od jedla - na prázdny žalúdok (viac v časti Spôsob použitia).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať v III. trimestri tehotenstva.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).
Podávanie deťom a mladistvím mladším ako 18 rokov je kontraindikované.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Nežiaduce účinky sa môžu minimalizovať užívaním najnižšej účinnej dávky počas čo najkratšieho obdobia.

Dospelí
Podľa charakteru a závažnosti bolesti je odporúčaná dávka zvyčajne 1 vrecko (25 mg dexketoprofénu) každých 8 hodín. Celková denná dávka nemá presiahnuť 3 vrecká denne (75 mg dexketoprofénu).

Starší ľudia
Odporúča začať liečbu s najnižšou dávkou 2 vrecká (celková denná dávka 50 mg dexketoprofénu). Ak pacient liek všeobecne dobre znáša, je možné dávku zvýšiť na odporúčanú dávku pre dospelých.

Porucha funkcie pečene
U pacientov s mierne až stredne závažnou poruchou funkcie pečene sa má liečba začať zníženou dávkou 2 vrecká (celková denná dávka 50 mg dexketoprofénu).

Porucha funkcie obličiek
U pacientov s mierne závažnou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu 60 – 89 ml/min), má byť začiatočná dávka znížená na 2 vrecká (celková denná dávka 50 mg dexketoprofénu). 

Dĺžku liečby určuje lekár.
Liek je určený iba na krátkodobú liečbu pokiaľ sa vyskytujú symptómy. 

Spôsob použitia

Celý obsah vrecúška sa rozpustí v pohári vody, dobre sa premieša/pretrepe na uľahčenie rozpustenia granulátu. Pripravený roztok sa vypije ihneď po rozpustení. Pri akútnej bolesti sa odporúča užiť liek najmenej 15 minút pred jedlom.

Upozornenie

Liek je kontraindikovaný počas 3. trimestra tehotenstva a v období dojčenia. Nemá sa podávať počas 1. a 2. trimestra tehotenstva, pokiaľ to nie je naozaj nevyhnutné. 
Liek môže ovplyvniť plodnosť žien a neodporúča sa ženám, ktoré sa pokúšajú otehotnieť. U žien, ktoré majú problémy s otehotnením alebo ktoré podstupujú vyšetrenie na neplodnosť, treba zvážiť ukončenie liečby.
Ak liek užíva žena, ktorá sa pokúša otehotnieť, alebo počas 1. a 2. trimestra tehotenstva, dávka má byť čo najnižšia a dĺžka liečby čo najkratšia.
U detí a dospievajúcich sa liek nemá používať, lebo jeho bezpečnosť a účinnosť nebola stanovená.
Starší pacienti a pacienti so závažnou poruchou funkcie pečene majú byť starostlivo monitorovaní.
Liek sa nesmie podávať pacientom so stredne závažnou až závažnou poruchou funkcie obličiek (klírens keratinínu ≤ 59 ml/min).
Je potrebné sa vyhnúť súbežnému užívaniu tohto lieku s inými nesteroidnými protizápalovými liekmi.
Počas liečby sa môže vyskytnúť závrat, poruchy videnia alebo ospalosť. V týchto prípadoch môže byť znížená schopnosť reagovať a aktívne sa podieľať na cestnej premávke a obsluhovať stroje.
Veľmi zriedkavo sa môžu vyskytnúť fotosenzitívne reakcie (frekvencia < 1/10 000). Liek sa nesmie užívať v prípade známych fotoalergických alebo fototoxických reakciách počas liečby s ketoprofénom alebo fibrátmi.
Liek obsahuje sacharózu, čo sa musí sa vziať do úvahy u pacientov s cukrovkou.
Ďalšie upozornenia sú uvedené v SPC, časť 4.4.

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Možné vedľajšie účinky sú uvedené nižšie, podľa toho, ako často sa môžu vyskytnúť. Keďže zoznam je čiastočne založený na vedľajších účinkoch pre Dexadol tablety a Dexadol granulát sa vstrebáva rýchl ... viac >

Účinné látky

dexketoprofén

Indikačná skupina

07 - Analgetiká, antipyretiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: MRP - Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.)
Exspirácia: 36