Derin 200 mg filmom obalené tablety tbl flm 6x10 (60 ks)

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 10,33 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 1,36 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 8,97 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
01/24 1,36 € (0,0 %) 8,97 € (0,0 %)
12/23 1,36 € (0,0 %) 8,97 € (0,0 %)
11/23 1,36 € (0,0 %) 8,97 € (0,0 %)
10/23 1,36 € 8,97 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. PSY
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Derin 200 mg filmom obalené  tablety
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
68/0199/09-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
66683
Názov produktu podľa ŠÚKL
Derin 200 mg filmom obalené tablety tbl flm 60(10x6)x200 mg (blis.PVC/Al)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo, ktoré sa volá kvetiapín. Patrí do skupiny liekov nazývaných antipsychotiká. Liek sa používa na liečbu ochorení, ako sú:

  • Bipolárna depresia
  • Mánia
  • Schizofrénia

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí
Liečba schizofrénie
Liek sa podáva 2x denne.
Celková denná dávka na prvé štyri dni liečby je 50 mg (1. deň), 100 mg (2. deň), 200 mg (3. deň) a 300 mg (4. deň).
Od 4. dňa by mala byť dávka upravená, až je dosiahnuté zvyčajnej účinnej dávky v rozmedzí 300 mg až 450 mg/deň.
Dávku je možné u jednotlivých pacientov upraviť podľa klinickej odpovede a znášanlivosti v rozmedzí 150-750 mg/deň.

Liečba stredne ťažkých až ťažkých foriem manických epizód v rámci bipolárnej poruchy
Liek sa podáva 2x denne. 
Celková denná dávka na prvé štyri dni liečby je 100 mg (1. deň), 200 mg (2. deň), 300 mg (3. deň) a 400 mg (4. deň).
Pri ďalšej úprave dávkovania sa dávka postupne zvyšuje od 6. dňa liečby o nie viac ako 200 mg/deň až na maximálnu dávku 800 mg denne.
Dávku je možné u jednotlivých pacientov upraviť v závislosti od klinickej odpovede a znášanlivosti v rozmedzí 200 – 800 mg/deň.
Zvyčajná účinná dávka sa pohybuje v rozmedzí 400 – 800 mg/deň.

Liečba veľkých depresívnych epizód v rámci bipolárnej poruchy
Liek sa podáva 1x denne pred spaním.
Celková denná dávka na prvé štyri dni liečby je 50 mg (1. deň), 100 mg (2. deň), 200 mg (3. deň) a 300 mg (4. deň).
Odporúčaná denná dávka je 300 mg.
V klinických skúšaniach sa stanovilo účinné rozmedzie 200-600 mg v závislosti od tolerancie na liečbu.

Prevencia rekurencie v rámci bipolárnej poruchy
Pacienti, ktorí reagovali na akútnu liečbu bipolárnej poruchy, majú pokračovať v liečbe rovnakými dávkami lieku.
Dávka lieku sa môže individuálne upraviť v závislosti od klinickej odpovede a znášanlivosti v rozmedzí 300 – 800 mg/denne podávané 2x denne.
Je dôležité, aby sa na udržiavaciu liečbu používala najnižšia účinná dávka.

Pacienti s poruchou funkcie pečene
Odporúča sa úvodná dávka 25 mg/deň.
Dávka sa má zvyšovať o ďalších 25 – 50 mg/deň až do dosiahnutia účinnej dávky v závislosti od klinickej odpovede a znášanlivosti pacienta.

Starší pacienti
V závislosti na klinickej odpovedi a znášanlivosti u jednotlivých pacientov môže byť potrebné predĺžiť titrovanie a denná dávka môže byť nižšia ako u mladších pacientov.

Ukončenie liečby:
Pri ukončovaní liečby sa má liek vysadzovať postupne.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú nezávisle od jedla, v pravidelných časových odstupoch, v celku a zapíjajú sa dostatočným množstvom tekutiny. 
Nepiť grapefruitový džús.
Tablety majú deliacu ryhu a môžu sa rozdeliť na 2 rovnaké dávky.

Upozornenie

Liek sa môže užívať počas tehotenstva a dojčenia po zvážení prínosu liečby a potenciálneho rizika pre dieťa.
Liek sa neodporúča používať u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov.​
Ak sa počas liečby vyskytne horúčka, je potrebné okamžite vyhľadať lekára (riziko neuroleptického malígneho syndrómu).
U pacientov užívajúcich kvetiapín sa zaznamenal syndróm spánkového apnoe.
Liek sa má používať opatrne u pacientov s epilepsiou.
U pacientov, liečených kvetiapínom, bol hlásený nárast telesnej hmotnosti.
U pacientov s diabetom môže liečba ovplyvniť kontrolu glykémie.
Liek môže predĺžiť QT interval.
Liek ovplyvňuje pozornosť, počas liečby sa nemá viesť motorové vozidlo ani obsluhovať stroje.
Nepiť alkohol.
Liek obsahuje laktózu.
Liek spôsobuje falošne pozitívne výsledky pri testovaní užívania metadonu a tricyklických antidepresív pomocou enzýmovej imunoanalýzy.
Ďaľšie osobitné upozornenia nájdete v SPC (časť 4.4)

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Veľmi časté: môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb
závrat (môže spôsobiť pád), bolesť hlavy, sucho v ústach ospanlivosť (môže časom vymiznúť pri pokračovaní v liečbe Derinom) (môže spôsobiť pád) prí ... viac >

Účinné látky

kvetiapín

Indikačná skupina

68 - Antipsychotiká (neuroleptiká)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 36