Kategorizačné údaje
Maximálna cena 3,77 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 2,18 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 1,59 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
01/23 2,18 € (0,0 %) 1,59 € (0,0 %)
12/22 2,18 € (0,0 %) 1,59 € (0,0 %)
11/22 2,18 € (0,0 %) 1,59 € (0,0 %)
10/22 2,18 € 1,59 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

DENEREL
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
24/0031/98-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
76382
Názov produktu podľa ŠÚKL
DENEREL tbl 30x1 mg (bli.)
Aplikačná forma
TBL - Tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje ketotifén. Je to antialergický liek, ktorý tlmí zápalovú odpoveď, ktorou organizmus reaguje na určité látky. Používa sa:

  • na dlhodobú prevenciu astmy, alergickej bronchitídy a astmatických príznakov, ktoré sa spájajú so sennou nádchou. Podáva sa na zníženie častosti a závažnosti záchvatov, ale nezastaví záchvat, ak sa už začal.
  • na prevenciu a liečbu niektorých alergických ochorení, ako je žihľavka, zápal kože, alergická nádcha a zápal očných spojoviek.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva spolu s jedlom (v priebehu jedla).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí: 1 tableta 2x denne každých 12 hodín.
U pacientov vnímavých na sedatívny účinok ketotifénu sa odporúča pomalé zvyšovanie dávky v 1. týždni liečby, počnúc 1/2 tablety 2x denne a potom dávku zvyšovať až do dosiahnutia úplnej terapeutickej dávky.
Ak je to potrebné, denná dávka sa môže zvýšiť na 2 tablety 2x denne.
Maximálna denná dávka sú 4 tablety.

Deti staršie ako 3 roky: 1 tableta 2x denne každých 12 hodín.
Klinické pozorovania, ako aj výsledky farmakokinetických štúdií indikujú, že v liečbe detí môže byť potrebné použitie vyššej dávky ketotifénu v mg/kg telesnej hmotnosti než u dospelých, aby sa dosiahol optimálny účinok. Vyššia dávka je tolerovaná rovnako dobre ako nižšia.

Liek nie je účinný v liečbe akútnej alergickej reakcie a ukončení diagnostikovaných záchvatov astmy.
V prevencii bronchiálnej astmy môže byť potrebná niekoľkotýždňová liečba. Preto, ak sa potrebná reakcia na liečbu neobjaví po niekoľkých týždňoch, odporúča sa pokračovať v liečbe počas najmenej 2-3 mesiacov.
Ak je potrebné liek vysadiť, má sa to vykonať postupným znižovaním dávky počas 2-4 týždňov.

Prechod z iných liekov (najmä kortikosteroidov)
Liečba sa nemá ukončiť náhle vzhľadom na možnú nedostatočnosť nadobličiek.
V prvých týždňoch užívania lieku je potrebné udržiavať predošlú farmakologickú liečbu a vysadzovať ju postupne počas dlhšej doby.

Spôsob použitia

Tableta sa užíva perorálne. Tablety sa užívajú v celku, spolu s jedlom.
Tablety majú deliacu ryhu a môžu sa rozdeliť na 2 rovnaké dávky.

Upozornenie

Liek sa počas tehotenstva neodporúča.
Liek sa nesmie užívať počas dojčenia.
U pacientov s epilepsiou je potrebná zvýšená opatrnosť.
Liek ovplyvňuje výsledky kožných testoch. Pred testovaním môže byť potrebné vysadiť lieky.
Počas prvých pár dní užívania ketotifénu liek môže ovplyvniť schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje, preto pacienti nemajú viesť vozidlá a obsluhovať stroje až do zistenia ich individuálnej reakcie na tento liek.
Nepiť alkohol.
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, Denerel môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Ak máte alergickú reakciu (sipavé dýchanie, červené hrče, opuchy, svrbenie), prestaňte užívať liek a ihneď informujte svojho lekára.
Iné nežiaduce účinky, ktoré sa môžu objaviť: útlm, ospalosť, závrat, su ... viac >

Účinné látky

ketotifén

Indikačná skupina

24 - Antihistaminiká, histamín

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 60