DECAPEPTYL 0,1 mg sol inj (striek.inj.skl.napl.) 7x1 ml

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 38,40 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 17,52 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 20,88 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
01/23 17,52 € (0,0 %) 20,88 € (0,0 %)
12/22 17,52 € (0,0 %) 20,88 € (0,0 %)
11/22 17,52 € (0,0 %) 20,88 € (0,0 %)
10/22 17,52 € 20,88 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. RPM, URO, URK, ONK, GYN
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

DECAPEPTYL 0,1 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
44/0162/88-CS
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
62707
Názov produktu podľa ŠÚKL
DECAPEPTYL 0,1 mg sol inj 7x1 ml /0,1 mg (striek.inj.skl.napl.)
Aplikačná forma
SOL INJ - Injekčný roztok

Popis a určenie

Liek obsahuje triptorelín, ktorý v organizme znižuje hladiny určitých pohlavných hormónov.  

Používa sa:

  • u mužov na liečbu pokročilej rakoviny prostaty, pri ktorej je potrebné potlačenie tvorby testosterónu,
  • u žien k supresii hypofyzárnej hormogenézy pred kontrolovanou ovariálnou hyperstimuláciou (COS) a v jej priebehu pri asistovanej reprodukcii (pri umelom oplodnení

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek patrí do rúk lekára, alebo musí byť použitý pod dohľadom lekára.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.
Prípravok je potrebné uchovávať v chlade pri teplote +2 až +8°C (prípravok nesmie zamrznúť). Podrobnejšie informácie v časti Upozornenie.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať počas celej dĺžky tehotenstva. Nemá sa používať u žien vo fertilnom veku, pokiaľ nie sú chránené účinnou antikoncepciou.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Muži - rakovina prostaty:
Počas prvých 7 dní liečby sa 1x denne aplikuje subkutánne 0,5 mg triptorelín acetátu. Na 8. deň sa denná dávka zníži na 0,1 mg.
Liečba je obyčajne dlhodobá. Zmena podávania z iných foriem analógov GnRH je možná kedykoľvek a bez akýchkoľvek problémov.

Ženy - kontrolovaná ovariálna hyperstimulácia pri asistovanej reprodukcii:
Každý deň sa injekčne aplikuje 0,1 mg triptorelínu. Túto liečbu je treba začať v skorej folikulárnej fáze (2. – 3. deň menštruačného cyklu) alebo v strednej luteálnej fáze (21. – 23. deň menštruačného cyklu alebo 5 – 7 dní pred očakávaným začiatkom menštruácie). Po 2 – 4 týždňoch liečby, kedy sa dostatočne zníži koncentrácia LH, možno začať stimuláciu ovárií gonadotropínmi. Liečba triptorelín acetátom pokračuje bez zmeny. Akonáhle je pozorovaný adekvátny rast folikulu, skončí podávanie lieku  a gonadotropínu a podá sa hCG na vyvolanie konečnej fázy zrenia folikulu. 
Ak sa po 4 týždňoch liečby nepotvrdí zníženie reaktibility (stanovením hladín estradiolu alebo ultrazvukom), treba uvažovať o prerušení liečby. Celková dĺžka liečby je zvyčajne 4 – 7 týždňov. 

Spôsob použitia

Rozotok je určený na subkutánne injekčné podanie do podkožia dolnej časti brucha. Celý obsah naplnenej jednorazovej injekčnej striekačky sa vpichnite pod kožu. Po prvom podaní sa odporúča, aby bol pacient pod lekárskym dozorom počas 30 minút pre prípad výskytu alergických/pseudoalergických reakcií na injekciu. Ďalšie injekcie si môže pacient podávať sám, ak si je vedomý prejavov a príznakov, ktoré môžu indikovať hypersenzitívnu reakciu, následky takejto reakcie a potreby rýchlej lekárskej intervencie.
Miesto podania injekcie sa má meniť, aby sa predišlo lipoatrofii.

Upozornenie

Liek musí podávať lekár, ktorý je dokonale oboznámený s hormonálnou liečbou uvedených indikácií alebo podľa jeho pokynov.
Liek je kontraindikovaný v tehotenstve a počas dojčenia.
Liek môže spôsobiť zníženie minerálnej denzity kostí. Osobitná pozornosť sa má venovať pacientom s ďalšími rizikovými faktormi pre osteoporózu (napr. chronický alkoholizmus, fajčenie, dlhodobá liečba liekmi, ktoré znižujú minerálnu denzitu kostí, napr. antikonvulzíva alebo kortikoidy, osteoporóza v rodinnej anamnéze, podvýživa).
Liečba môže predĺžiť QT interval u mužov.
V závažných prípadoch syndrómu ovariálnej hyperstimulácie je potrebné ukončiť liečbu gonadotropínmi, ak ešte pokračuje, pacientku hospitalizovať a začať so špecifickou liečbou.
Je nepravdepodobné, že liek má vplyv alebo len zanedbateľný vplyv na schopnosť pacienta viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje. Ako častý nežiadúci účinok však sa vyskytujú závraty, čo treba pri vedení motorových vozidiel a obsluhe strojov brať na vedomie.
Nevykonali sa štúdie kompatibility, preto sa tento liek nesmie miešať s inými liekmi.
Uchovávať chladničke (2 – 8 °C) v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom. Neuchovávať v mrazničke.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Pri použití DECAPEPTYLU sa vyskytli tieto vedľajšie účinky:
Muži:
Veľmi časté (môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb):
strata libida (sexuálnej túžby), návaly tepla, nadmerné potenie, porucha erekc ... viac >

Účinné látky

triptorelín

Indikačná skupina

44 - Cytostatiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36