DALACIN C 300 mg cps dur (blis.PVC/Al) 1x16 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 5,15 € 0,00 € (0,0 %)
Doplatok pacienta 1,29 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 3,86 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Doplatok pacienta Úhrada poisťovne
12/17 1,29 € (0,0 %) 3,86 € (0,0 %)
11/17 1,29 € (0,0 %) 3,86 € (0,0 %)
10/17 1,29 € (0,0 %) 3,86 € (0,0 %)
09/17 1,29 € 3,86 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

DALACIN C 300 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
15/0166/72-CS
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
83458
Názov produktu podľa ŠÚKL
DALACIN C 300 mg cps dur 16x300 mg (blis.PVC/Al)
Aplikačná forma
CPS DUR - Tvrdá kapsula
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

DALACIN® C sa používa na liečbu infekcií vyvolaných citlivými baktériami, ako sú infekcie:
- horných ciest dýchacích (vrátane angíny, zápalu hltanu, zápalu prinosových dutín a zápalu stredného ucha) a šarlach
- dolných ciest dýchacích (ako napr. zápal priedušiek, bakteriálny zápal pľúc)
- kože a mäkkých tkanív (ako napr. akné, furunkul, impetigo, absces)
- kostí a kĺbov vrátane osteomyelitídy a septickej artritídy
- ženských pohlavných orgánov (zápal vajíčkovodu, infekcia vaginálneho pahýľa, zápal krčka maternice vyvolaný chlamydiami)
- zubov (ako napr. periodontálny absces a periodontitída)
- Podľa klinických výskumov sa môže klindamycín použiť na liečbu toxoplazmovej encefalitídy u pacientov s AIDS. 
- Pneumónia spôsobená Pneumocystis carinii u pacientov s AIDS. 
- Klinické štúdie ukázali, že klindamycín v dávke 20 mg/kg/deň minimálne počas 5 dní je ako monoterapia alebo v kombinácii s chinínom alebo amodiachínom vhodnou alternatívnou liečbou pri malárii vyvolanej multirezistentnými kmeňmi Plasmodium falciparum.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Liek sa obvykle užíva v dávke 1-2 kapsuly 3x denne (výnimočne 2x alebo 4x denne) v pravidelných časových odstupoch. Deťom podávame 8 – 25 mg/kg/deň v 3-4 rovnakých dávkach. Liek sa užíva nezávisle na jedle, vždy v celku. Odporúča sa kapsuly pri prehĺtaní zapiť pohárom vody, aby sa zabránilo podráždeniu pažeráka.Obvyklá doba liečby je 6-10 dní. Pacientovi treba zaistiť dostatočný prísun tekutín a pokoj na lôžku. Nepiť alkohol.

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Vedľajšie účinky sú uvedené na základe nasledujúcej častosti výskytu:

Veľmi časté:

môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb

Časté:

môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb

Menej časté:
... viac >

Účinné látky

klindamycín

Indikačná skupina

15 - Antibiotiká (proti mikróbom a vírusovým infekciám)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 60