Dabahib 150 mg cps dur (blis.Al/OPA/Al/PVC-perfor.) 6x10 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 29,40 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 29,40 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
08/24 0,00 € (0,0 %) 29,40 € (0,0 %)
07/24 0,00 € (0,0 %) 29,40 € (0,0 %)
06/24 0,00 € (0,0 %) 29,40 € (0,0 %)
05/24 0,00 € 29,40 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. CCH, ONK, NEU, KAR, INT, HEM, GER, ANG
Spôsob úhrady I - plná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

ADC Interakcie

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Dabahib 150 mg
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
16/0113/23-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
3570E
Názov produktu podľa ŠÚKL
Dabahib 150 mg tvrdé kapsuly cps dur 6x10x150 mg (blis.Al/OPA/Al/PVC-perfor.)
Aplikačná forma
CPS DUR - Tvrdá kapsula
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo dabigatran-etexilát, ktoré patrí do skupiny liekov nazývaných antikoagulanciá. Pôsobí tak, že blokuje účinok látky v organizme, ktorá sa zúčastňuje na tvorbe krvných zrazenín.

Používa sa u dospelých na:

  • zabránenie vzniku krvných zrazenín v mozgu (cievna mozgová príhoda) a iných cievach v organizme, pri nevalvulárnej fibrilácii predsiení (forma nepravidelného srdcového rytmu) a aspoň s jedným alebo viacerými rizikovými faktormi;
  • liečbu krvných zrazenín v žilách nôh a pľúc a zabránenie opätovného vzniku krvných zrazenín v žilách nôh a pľúc.

U detí do 18 rokov od chvíle, keď je dieťa schopné prehĺtať mäkké jedlo, sa používa na:

  • liečbu krvných zrazenín a na zabránenie opätovného výskytu krvných zrazenín.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok sa užíva vcelku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Informácie súvisiace s dávkovaním tohto lieku majú komplexný charakter a závisia od viacerých faktorov. Tieto informácie je preto vhodné čerpať v neskrátenej forme priamo zo zdrojového dokumentu.

Pre používateľa je zdrojovým dokumentom Príbalový leták (Písomná informácia pre používateľa), kde sú informácie o dávkovaní uvedené v časti 3 Ako užívať liek.

Pre zdravotníckeho pracovníka je zdrojovým dokumentom SPC (Súhrn charakteristických vlastností lieku), kde sú informácie o dávkovaní uvedené v SPC v časti 4.2 Dávkovanie a spôsob podávania.

Spôsob použitia

Kapsuly sa užívajú 2x denne (ráno a večer), každý deň približne v rovnaký čas, s intervalom medzi dávkami približne 12 hodín.
Prehltnú sa vcelku, nezávisle od jedla a zapijú sa pohárom vody. Nepiť čaj z ľubovníka.

Tablety sa nesmú lámať, žuť ani otvárať (môže to zvýšiť riziko krvácania). Kapsuly v blistri sa nesmú pretláčať cez fóliu, fólia na zadnej časti blistra sa má odlúpnuť a kapsula sa môže vybrať.

Upozornenie

Liek sa má podávať počas tehotenstva, len ak je to naozaj nevyhnutné.
Ženy v reprodukčnom veku veku sa majú vyhnúť tehotenstvu počas liečby.
Dojčenie má byť počas liečby ukončené.
Pre deti môžu byť vhodnejšie iné liekové formy, napr. granulát (pre deti vo veku < 12 rokov schopné prehĺtať mäkké jedlo) alebo prášok a rozpúšťadlo na perorálny roztok (len u detí vo veku < 1 rok).
Liek je kontraindikovaný u pediatrických pacientov s rýchlosťou glomerulárnej filtrácie (eGFR) < 50 ml/min/1,73m2​.​​​​​​
Liek je kontraindikovaný u pacientov so závažnou poruchou funkcie obličiek (CrCl < 30 ml/min).
Nesmie sa používať u pacientov s poruchou funkcie pečene alebo ochorením pečene s očakávaným vplyvom na prežitie.
Má sa používať s opatrnosťou pri stavoch so zvýšeným rizikom krvácania alebo pri súbežnom užívaní liekov ovplyvňujúcich hemostázu inhibíciou agregácie trombocytov.
Liek je kontraindikovaný u pacientov s aktívnym klinicky signifikantným krvácaním a v prípade lézií alebo stavov, ak sa považujú za významný rizikový faktor veľkého krvácania.
V súvislosti s operáciou môže byť potrebné z dôvodu zvýšeného rizika krvácania liek dočasne vysadiť (pozri SPC, časť 4.4). 
Súbežnému používaniu s induktormi P-gp vrátane ľubovníka bodkovaného (Hypericum perforatum) sa má vyhnúť.
Súbežná liečba s uvedenými silnými inhibítormi P-gp (pozri SPC, časť 4.3) je kontraindikovaná.
Liek falošne pozitívne zvyšuje INR (test medzinárodného normalizovaného pomeru), testy INR sa nemajú vykonávať. 
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Dabahib ovplyvňuje zrážanie krvi, takže väčšina vedľajších účinkov súvisí s prejavmi ako sú modriny alebo krvácanie.
Môže sa vyskytnúť rozsiahle alebo závažné krvácanie, čo predstavuje najzáva ... viac >

Účinné látky

dabigatranetexilát

Indikačná skupina

16 - Antikoagulanciá (fibrinolytiká, antifibrinolytiká)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 24