Kategorizačné údaje
Maximálna cena 19,35 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 7,49 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 11,86 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
12/22 7,49 € (0,0 %) 11,86 € (0,0 %)
11/22 7,49 € (0,0 %) 11,86 € (0,0 %)
10/22 7,49 € (0,0 %) 11,86 € (0,0 %)
09/22 7,49 € 11,86 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Cynt 0,3
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
58/0373/03-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
10462
Názov produktu podľa ŠÚKL
CYNT 0,3 tbl flm 98x0,3 mg (blis.PVC/PVDC/ALU)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek sa používa na liečbu vysokého krvného tlaku. Miestom pôsobenia moxonidínu je centrálny nervový systém. Pracuje tak, že uvoľňuje a rozširuje cievy, čo pomáha znižovať tlak. Liek nie je určený pre deti a mladistvých do 18 rokov, pretože účinnosť a bezpečnosť podávania moxonidínu u nich nebola stanovená.

Použitie

Držiteľ oznámil na ŠÚKL prerušenie dodávok lieku do SR od 14. 11. 2022.
Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dávkovanie je individuálne.
Obvyklá denná dávka je 0,2 mg.
Maximálna denná dávka je 0,6 mg rozdelená do dvoch dávok.
Maximálna jednotlivá dávka je 0,4 mg. 

Pacienti so stredne ťažkým až ťažkým poškodením funkcie obličiek: začiatočná dávka je 0,2 mg denne. Ak je to nevyhnutné a dobre tolerované, môže sa dávka zvýšiť na 0,4mg denne u pacientov so stredne ťažkým poškodením funkcie obličiek a na 0,3 mg denne u pacientov s ťažkým poškodením funkcie obličiek.

Pacienti podstupujúci hemodialýzu: začiatočná dávka 0,2mg denne. Ak je to nevyhnutné a dobre tolerované, môže sa zvýšiť na 0,4 mg denne. 

Dávka sa môže zvýšiť po najmenej 3-týždňovom intervale. 
Náhle ukončenie liečby sa neodporúča. Dávka sa má znižovať postupne počas 2 týždňov.

Spôsob použitia

Tablety sa prehĺtajú vcelku v pravidelných časových intervaloch, nezávislé od jedla a zapijú sa pohárom vody. 
V prípade dávky 0,3 mg denne sa užíva 1 tableta ráno. 
V prípade dávky 0,6 mg denne sa užíva 1 tableta 0,3 mg ráno a večer. 

Upozernenie

Liek sa má počas tehotenstva užívať iba v nevyhnutných prípadoch.
Ak je liečba liekom nevyhnutná, dojčenie sa má ukončiť. 
Bezpečnosť a účinnosť užívania moxonidínu u detí a adolescentov nebola stanovená.
U starších ľudí sa má zvýšenie dávky vykonávať s opatrnosťou.
Liek nepriaznivo ovplyvňuje činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť a rýchle rozhodovanie (vedenie vozidla, obsluha strojov, práca vo výškach a podobne.
Liek môže zosilniť účinok alkoholu. 
Pacient musí dodržiavať aj neliekové opatrenia a mal by si pravidelne kontrolovať a zapisovať krvný tlak a tepovú frekvenciu.
Liek obsahuje laktózu. 
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Na začiatku liečby sa môžu objaviť niektoré nežiaduce účinky, ktoré však vo väčšine prípadov ustúpia v priebehu liečby.
Prestaňte užívať Cynt a ihneď vyhľadajte lekára, ak sa u vás vyskytne niektorý ... viac >

Účinné látky

moxonidín

Indikačná skupina

58 - Hypotenzíva

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36