Cutimed Sorbion Sorbact krytie na rany antimikrobiálne, s vysoko absorpčným jadrom 10x10 cm, 1x10 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 4,21 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 4,21 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
04/23 0,00 € (0,0 %) 4,21 € (0,0 %)
01/23 0,00 € (0,0 %) 4,21 € (0,0 %)
10/22 0,00 € (0,0 %) 4,21 € (0,0 %)
07/22 0,00 € 4,21 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. CCH, CHI, ANG, DER, UCH
Spôsob úhrady I - plná
Mohlo by vás zaujímať

Cutimed Sorbion Sorbact
Výdaj
Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Zdravotnícke pomôcky
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
A1863A
Názov produktu podľa ŠÚKL
Krytie na rany hydroaktívne Cutimed Sorbion Sorbact superabsorpčné krytie viažuce baktérie, 10 x 10 cm, 10 ks
Aplikačná forma
Forma sa neudáva

Popis a určenie

Sterilné krytie na rany, ktoré viaže baktérie a iné mikroorganizmy. Je určené na liečbu kontaminovaných, kolonizovaných a infikovaných rán. Pozostáva zo zeleného kontaktného materiálu Sorbact®.

Technológia Sorbact® efektívne viaže mikroorganizmy, ako je Staphylococcus aureus (vrátane MRSA), druhy Streptococcus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa a Candida albicans, na základe hydrofóbnej reakcie. Tým dochádza k odstráneniu mikroorganizmov z rany bez ich usmrcovania a následného vylučovania toxínov, a to pri každej výmene krytia.

Medzi základné vlastnosti a účinky krytia patrí:

  • Podporuje prirodzené hojenie rany.
  • Umožňuje prechod exsudátu do sekundárneho krytia.
  • Nepriľne k rane a ľahko sa odstraňuje.
  • Do rany sa neuvoľňujú antimikrobiálne látky.
  • Nevzniká mikrobiálna rezistencia ani systémová absorpcia.
  • Krytie je dobre tolerované pokožkou.

Cutimed Sorbact je určený na použitie pri ošetrovaní čistých, kolonizovaných, kontaminovaných alebo infikovaných exsudujúcich rán, ako sú chirurgické rany, traumatické rany, preležaniny, diabetické vredy a vredy na dolných končatinách, rany po excísii fistúl a ložísk hnisu. 

Použitie

Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.

Krytie sa používa nasledovným spôsobom:
- Pred použitím krytia vyčistite ranu.
- Priložte krytie na ranu tak, aby bolo s ranou v priamom kontakte. V prípade hlbokých rán alebo rán v dutinách krytie preložte a ponechajte časť krytia vyčnievať z rany tak, aby sa dalo ľahko vybrať.
- Zafixujte krytie vhodným sekundárnym krytím, vždy v závislosti od množstva exsudátu produkovaného ranou.
- Frekvencia výmeny krytia závisí od miery exsudácie a kontaminácie rany. Odporúča sa krytie vymeniť po 1 – 3 dňoch. U infikovaných rán je potrebné krytie kontrolovať častejšie.

Informácia od dodávateľa *

Ďalšie informácie o produkte sú dostupné na webovej stránke www.ortospine.sk

* Pod označením „dodávateľ“ sa rozumie spoločnosť dodávajúca produkt na trh v SR. Údaje o produkte uvedené v informačnom bloku „Informácia od dodávateľa“ uviedla do databázy ADC Číselník osoba zastupujúca dodávateľa ako správca portfólia jeho produktov v ADC Číselníku. Zodpovednosť za údaje v tomto bloku a ich súlad s aktuálne platnou legislatívou nesie dodávateľ.