Kategorizačné údaje
Maximálna cena 36,15 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 11,31 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 24,84 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
09/21 11,31 € (0,0 %) 24,84 € (0,0 %)
08/21 11,31 € (0,0 %) 24,84 € (0,0 %)
07/21 11,31 € (0,0 %) 24,84 € (0,0 %)
06/21 11,31 € 24,84 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. DER
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

CURACNÉ 40 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
46/0119/08-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
49915
Názov produktu podľa ŠÚKL
CURACNÉ 40 mg cps mol 30x40 mg
Aplikačná forma
CPS MOL - Mäkká kapsula
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje izotretinoín, liečivo patriace do skupiny liekov nazývaných retinoidy. Liek sa používa na liečbu závažnej formy akné (ako je nodulárne a konglobátne akné alebo akné so sklonom k vytváraniu trvalého zjazvenia), ktoré nereaguje na štandardnú liečbu perorálnymi antibiotikami a lokálnu liečbu (krém, gél, masť alebo roztok na kožu).

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok sa užíva spolu s jedlom (v priebehu jedla).
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Počas užívania prípravku treba chrániť pokožku pred UV-žiarením (slnko, solárium).
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať počas celej dĺžky tehotenstva. Nemá sa používať u žien vo fertilnom veku, pokiaľ nie sú chránené účinnou antikoncepciou.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Kapsuly sa majú užívať 1-2x denne.

Dospelí vrátane dospievajúcich (starší ako 12 rokov):
Liečba izotretinoínom sa má začať dávkou 0,5 mg/kg denne. U väčšiny pacientov sa denná dávka pohybuje v rozmedzí 0,5 – 1 mg/kg/deň. Pri dávkach vyšších ako kumulatívna liečebná dávka 120-150 mg/kg sa už nedá očakávať ďalší podstatný prínos liečby.

Trvanie liečby:
Na dosiahnutie remisie zvyčajne postačuje liečebný cyklus trvajúci 16 – 24 týždňov. U väčšiny pacientov sa úplné odstránenie akné dosiahne 1 liečebným cyklom. V prípade jednoznačného relapsu sa môže zvážiť ďalší liečebný cyklus liečby izotretinoínom, pričom sa použije rovnaká denná dávka a kumulatívna liečebná dávka.
Pokračujúce zlepšenie akné možno pozorovať až do 8 týždňov po ukončení liečby, preto sa má ďalší liečebný cyklus zvážiť až po uplynutí tohto obdobia.

Pacienti so závažnou insuficienciou obličiek:
Liečba sa má liečba začať nižšou dávkou (napr. 10 mg/deň). Dávka sa má potom zvýšiť až na 1 mg/kg/deň alebo až do dosiahnutia maximálnej dávky tolerovanej pacientom.

Pacienti s intoleranciou:
U pacientov, u ktorých sa vyskytla závažná intolerancia odporúčanej dávky, môže liečba pokračovať nižšou dávkou, s dôsledkami dlhšieho trvania liečby a vyšším rizikom relapsu. Na dosiahnutie maximálnej možnej účinnosti u týchto pacientov má liečba zvyčajne pokračovať najvyššou tolerovanou dávkou.

Spôsob použitia

Kapsuly sa prehltajú celé (nesmú sa žuť ani cmúľať). Užívajú sa spolu s jedlom a zapijú sa vodou.

Upozornenie

Liek môže predpisovať iba lekár so skúsenosťami s používaním systémových retinoidov.
Liek je kontraindikovaný u žien v plodnom veku pokiaľ nie sú splnené všetky podmienky Programu prevencie tehotenstva (viď SPC, časť 4.4).
Liek sa môže používať u žien v plodnom veku iba v prípade, ak majú spoľahlivú a účinnú antikoncepciu 1 mesiac pred liečbou a 1 mesiac po ukončení liečby. Počas liečby je potrebné používať ešte ďalší spôsob na zabránenie otehotnenia.
Liek je kontraindikovaný počas tehotenstva. Má teratogénne účinky.
Liek je kontraindikovaný počas dojčenia.
Liek nie je určený pre deti mladšie ako 12 rokov.
Liek je kontraindikovaný u pacientov s poruchou funkcie pečene.
Liek je kontraindikovaný pri hypervitaminóze A a pri nadmerne zvýšenej hladine lipidov v krvi.
Osobitnú pozornosť je potrebné venovať pacientom s depresiou v anamnéze a všetkých pacientov je potrebné sledovať pre príznaky depresie, ktoré sa musia adekvátne liečiť, ak sa objavia.
Pacient počas liečby a 1 mesiac po jej ukončení nesmie darovať krv.
Počas liečby sa nesmú užívať ďalšie prípravky s obsahom vitamínu A.
Počas liečby sa veľmi zriedkavo môže vyskytnúť fotosenzitívna reakcia. Je potrebné sa vyhýbať intenzívnemu slnečnému žiareniu alebo UV lúčom. Ak je to potrebné, má sa použiť prípravok na ochranu pred slnečným žiarením s vysokým ochranným faktorom (minimálne 15).
Pacienti majú od začiatku liečby používať hydratačnú masť alebo hydratačný krém na kožu a balzam na pery, pretože liek spôsobuje suchosť pokožky a pier. Aby sa predišlo podráždeniu, nesmú sa používať prípravky spôsobujúce odlupovanie kože a prípravky proti akné.
Pacienti sa majú vyhýbať depilácii voskom, zbrusovaniu pokožky a ošetreniu laserom minimálne 6 mesiacov po ukončení liečby.
Proti suchosti očí môže pomôcť používanie zvlhčujúcej očnej masti alebo umelých sĺz. Môže sa objaviť neznášanlivosť kontaktných šošoviek, čo si môže vyžadovať nosenie okuliarov počas liečby.
Počas liečby sa môže vyskytnúť náhle zhoršené nočné videnie, ktoré v zriedkavých prípadoch môže pretrvávať aj po liečbe, preto je potrebná opatrnosť pri vedení vozidiel alebo obsluhe strojov. Opatrnosť je rovnako potrebná aj v prípade, ak sa počas liečby vyskytne ospalosť alebo závrat.
Liek obsahuje sójový olej.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Tieto účinky sa často upravia počas liečby, po jej ukončení alebo po úprave dávkovania (porozprávajte sa o tom s lekárom). Lekár vám môže pomôcť zvládnuť túto situáciu.
Niektoré vedľajšie účinky mô ... viac >

Účinné látky

izotretinoín

Indikačná skupina

46 - Dermatologiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: MRP - Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.)
Exspirácia: 36