Kategorizačné údaje
Maximálna cena 2,12 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,32 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 1,80 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
03/23 0,32 € (0,0 %) 1,80 € (0,0 %)
02/23 0,32 € (0,0 %) 1,80 € (0,0 %)
01/23 0,32 € (0,0 %) 1,80 € (0,0 %)
12/22 0,32 € 1,80 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Corvitol 50
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
77/0105/95-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
84093
Názov produktu podľa ŠÚKL
Corvitol 50 tbl 50x50 mg (blis.Al/PVC)
Aplikačná forma
TBL - Tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo metoprolol, takzvaný betablokátor a používa sa na:

  • vysoký krvný tlak (arteriálna hypertenzia),
  • ochorenie koronárnych ciev (angína pektoris),
  • poruchy srdca známe ako hyperkinetický srdcový syndróm,
  • rýchle formy porúch srdcového rytmu (tachykardická arytmia),
  • liečba srdcového infarktu a dlhodobá prevencia po srdcovom infarkte (profylaxia re-infarktu),
  • preventívna liečba migrény (profylaxia migrény).

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva krátko po jedle.
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dávkovanie sa stanoví individuálne so zreteľom na priebeh liečby.

Arteriálna hypertenzia:
1 tableta 1-2x denne alebo 1-2 tablety 1x denne (zodpovedá 50-100 mg metoprololiumtartarátu). Ak je to potrebné denná dávka sa môže zvýšiť na 2 tablety 2x denne (zodpovedá 200 mg metoprololiumtartarátu).

Koronárne ochorenia srdca a hyperkinetický srdcový syndróm (tzv. funkčné srdcové ochorenie):
1 tableta 1-2x denne alebo 1-2 tablety 1x denne (zodpovedá 50-100 mg metoprololiumtartarátu). Ak je to potrebné denná dávka sa môže zvýšiť na 2 tablety 2x denne, ale súbežne s monitorovaním krvného tlaku (zodpovedá 200 mg metoprololiumtartarátu).

Tachykardická arytmia a profylaxia migrény:
2 tablety 1-2x denne (zodpovedá 100 – 200 mg metoprololiumtartarátu).

Akútna liečba infarktu myokardu a profylaxia reinfarktu:
Pri akútnom IM zdravotnícky personál začne liečbu injekčným podaním metoprololu do žily. Ak pacient dobre znesie plnú dávku 15 mg intravenózne, dostane 1 tabletu (zodpovedá 50 mg metoprololiumtartarátu) 15 minút po poslednej injekcii. Nasledujúcich 48 hodín dostane každých 6 hodín 1 tableta (zodpovedá 50 mg metoprololiumtartarátu). U pacientov, ktorí tolerovali menej ako 15 mg metoprololiumtartarátu i.v., sa pokračuje v perorálnej terapii dávkami 1x pol tablety (zodpovedá 25 mg metoprololiumtartarátu).
Ako udržiavacia liečba sa podávajú 2 tablety 2x denne (zodpovedá 200 mg metoprololiumtartarátu).
Terapiu je potrebné ihneď prerušiť, ak poklesne srdcová frekvencia a/alebo krvný tlak alebo sa vyskytnú iné komplikácie vyžadujúce si liečbu.

Pacienti s poruchou funkcie pečene:
Pri ťažkej poruche funkcie pečene sa môže vyžadovať zníženie dávky.

O dĺžke liečby rozhoduje lekár. Po dlhšom užívaní sa nesmie liečba ukončiť náhle, je nutné to urobiť postupne a pomaly.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú v pravidelných časových odstupoch, po jedle a zapíjajú sa tekutinou. Tablety je vhodné užívať ráno, ak je predpísaná jedna denná dávka, ráno a večer ak sú predpísané dve dávky denne. Deliaca ryha umožňuje deliť tabletu na dve rovnaké dávky, tablety sa však nesmú hrýzť ani drviť.

Upozornenie

Liek sa môže v tehotenstve použiť len po dôkladnom zvážení prínosu a rizika liečby. Liečba metoprololom sa má ukončiť 48 – 72 hodín pred vypočítaným termínom pôrodu. Ak to nie je možné, novorodenca treba monitorovať 48 – 72 hodín po pôrode.
Liek prestupuje do materského mlieka, užívanie lieku počas dojčenia je potrebné konzultovať s lekárom.
Liek sa neodporúča užívať u detí, pretože bezpečnosť a účinnosť neboli stanovené.
U pacientov s poruchou funkcie obličiek je potrebná opatrnosť, pri ťažkej poruche funkcie obličiek sa liek môže používať len pri patričnom monitoringu funkcie obličiek.
Dlhodobé výrazne hladovanie a veľké fyzické výkony môžu viesť k vzniku ťažkej hypoglykémie.
U pacientov s diabetom je potrebná opatrnosť, môže prísť k vzniku ťažkej hypoglykémie a potlačeniu varovných signálov hypoglykémie.
Liek môže maskovať príznaky život ohrozujúcej zvýšenej produkcie štítnej žľazy (tyreotoxikózy).
Liek môže veľmi často spôsobovať únavu a často závraty (najmä pri užívaní v kombinácii s alkoholom), ak sa tieto vedľajšie účinky vyskytnú, pacient nemá viesť vozidlo a obsluhovať stroje.
Počas užívania lieku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Liek veľmi zriedkavo spôsobuje fotosenzitivitu.
Ak má pacient podstúpiť celkovú anestéziu a/alebo liečbu niektorými svalovými relaxanciami, je potrebné aby to oznámil lekárovi.
Užívanie lieku môže viesť k pozitívnym výsledkom dopingových testov.
Pri nosení kontaktných šošoviek je treba myslieť na možnosť zníženej tvorby sĺz.
Účinky tohto lieku a účinky iných súčasne užívaných liekov sa môžu vzájomne ovplyvňovať, je potrebné konzultovať s lekárom.
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Veľmi časté (môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb):
- Únava
Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb):
- Závraty
- Bolesť hlavy
- Spomalená činnosť srdca (bradykardia)
- Postulárna hypotenz ... viac >

Účinné látky

metoprolol tartarát

Indikačná skupina

77 - Sympatolytiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36