Corvaton forte tbl 4 mg (blis.PVC/Al) 1x30 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 2,96 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 2,96 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
01/23 0,00 € (0,0 %) 2,96 € (0,0 %)
12/22 0,00 € (0,0 %) 2,96 € (0,0 %)
11/22 0,00 € (0,0 %) 2,96 € (0,0 %)
10/22 0,00 € 2,96 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady I - plná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Corvaton forte
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
83/0052/13-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
15115
Názov produktu podľa ŠÚKL
Corvaton forte tbl 30x4 mg (blis.PVC/Al)
Aplikačná forma
TBL - Tablety

Popis a určenie

Liečivom lieku je molzidomín, ktorý sa používa na liečbu koronárnej choroby srdca. Rozširuje koronárne cievy a zvyšuje zásobovanie srdca kyslíkom. Znižuje prácu srdca a požiadavky srdca na kyslík.

Používa sa na predchádzanie a dlhodobú liečbu ochorenia srdca, ktoré sa nazýva angína pektoris, ak nie sú indikované iné lieky alebo pacient iné lieky neznáša alebo nemali primeraný účinok a u starších pacientov.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať počas celej dĺžky tehotenstva. Nemá sa používať u žien vo fertilnom veku, pokiaľ nie sú chránené účinnou antikoncepciou.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Obvyklé dávkovanie je 1 tableta 2x denne (spolu 4 mg molsidomínu denne).
V prípade potreby možno dávku zvýšiť na 1 tabletu 3x denne alebo 2 tablety 3-4x denne (spolu 6-16 mg molsidomínu denne).
V niektorých prípadoch postačuje 1/2 tablety 2x denne (spolu 2 mg molsidomínu denne).

O dĺžke liečby rozhoduje lekár.
Dĺžka liečby závisí od typu, závažnosti a priebehu ochorenia.

Spôsob použitia

Tablety sa majú užívať v pravidelných časových odstupoch, nezávisle od jedla a zapíjajú sa dostatočným množstvom tekutiny (asi ½ pohára). Tablety sa majú prehltnúť celé a bez žuvania. Deliaca ryha umožňuje deliť tabletu na 2 rovnaké dávky alebo slúži na uľahčenie podávania.

Upozornenie

Liek nie je vhodný na zmiernenie akútneho záchvatu angíny pektoris.
Liek sa nemá užívať počas tehotenstva ( dostupné údaje podporujúce bezpečnosť užívania).
Užívanie lieku počas dojčenia je kontraindikované.
Niektoré nežiaduce účinky (napr. závrat) môžu zhoršiť pacientovu schopnosť koncentrácie a predstavujú tak riziko v situáciách, v ktorých sú tieto schopnosti obzvlášť dôležité (napr. vedenie vozidiel alebo obsluha strojov).
Počas užívania lieku sa neodporúča konzumácia alkoholických nápojov - účinok lieku sa môže zosilniť.
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Keďže niektoré vedľajšie účinky (napr. anafylaktický šok) môžu za určitých okolností ohroziť život, je nutné, aby ste pri výskyte náhlych alebo silných reakcií ihneď vyhľadali lekára.
Z klinických š ... viac >

Účinné látky

molsidomín

Indikačná skupina

83 - Vazodilatanciá

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 24