CoronaKill antibakteriálny prípravok na dezinfekciu rúk, na báze alkoholu, parfumovaný 1x200 ml

Mohlo by vás zaujímať

CoronaKill
Výdaj
Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Biocídne výrobky
Registračné číslo produktu
bio/1632/D/20/CCHLP
Aplikačná forma
LIQ - Kvapalina (na iné - nie vnútorné - použitie - napr. dezinf.)
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Parfumovaný antibakteriálny prostriedok na dezinfekciu rúk. 

  • Hebké, voňavé a vydenzifikované ruky.
  • Intenzívna vôňa od parfuméra.
  • Vyvinuté na dlhodobé používane.
  • Dermatologicky testované.
  • Bez lepivého efektu.
  • Vydrží až na 66 použití. 

Použitie

Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.

3 ml prípravku (pol vrchnáčika) sa dôsledne nanesie na ruky (dlaň, chrbát dlane, prsty, palce, okolie nechtov) a nechá sa pôsobiť 30 sekúnd. Neriediť vodou, neoplachovať. Uvedené množstvo a čas je potrebný na to, aby bola dezinfekcia naozaj účinná. Frekvencia použitia je maximálne 10 až 15x za deň. Časový rozostup medzi dvomi použitiami je minimálne 20 minút.
 

Upozornenie: Len na vonkajšie použitie. Nepoužívajte na poranenú pokožku a okolie očí. Používajte biocídy bezpečným spôsobom a pred každým použitím si prečítajte návod na použitie. Veľmi horľavá kvapalina a pary. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Nepožívať. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosah detí. Uchovávajte mimo dosah tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú. Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade. Po požití: Pri zdravotných problémoch volajte Národné toxikologické informačné centrum. Po zasiahnutí očí: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich a pokračujte vo vyplachovaní.

Informácia od dodávateľa *

CoronaKill®   PRÉMIOVÁ NOVINKA    LUXUS PRE VAŠE RUKY
CHCEŠ MAŤ LUXUSNE HEBKÉ A VOŇAVÉ RUKY?
UNIKÁTNA dezinfekcia NA DLHODBÉ POUŽÍVANIE

* VÝNIMOČNE HEBKÉ, VOŇAVÉ A VYDEZINFIKOVANÉ RUKY už po prvej
  aplikácii - iba pol vrchnáčika
* ŠPECIÁLNE VYVINUTÁ NA DLHODOBÉ POUŽÍVANIE
* o 50% RÝCHLEJŠIA ako všetky gélové formy dezinfekcie
* 66 x INTENZÍVNA OCHRANA v jednom balení
* DERMATOLOGICKY TESTOVANÁ
* ANTIBAKTERIÁLNA
* INTENZÍVNA VOŇA OD PARFUMÉRA
* BEZ LEPIVÉHO EFEKTU
* CHRÁNENÁ OCHRANNOU ZNÁMKOU
* VYSKÚŠAJ A POCHOPÍŠ prečo je CoronaKill® výnimočná
Jedna kvapka nestačí...chceš sa dozvedieť viac? Pozri aj videá na www.coronakill.sk.

* Pod označením „dodávateľ“ sa rozumie spoločnosť dodávajúca produkt na trh v SR. Údaje o produkte uvedené v informačnom bloku „Informácia od dodávateľa“ uviedla do databázy ADC Číselník osoba zastupujúca dodávateľa ako správca portfólia jeho produktov v ADC Číselníku. Zodpovednosť za údaje v tomto bloku a ich súlad s aktuálne platnou legislatívou nesie dodávateľ.