Cordipin retard tbl plg 20 mg (blis.) 1x30 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 1,63 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 1,63 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
08/20 0,00 € (0,0 %) 1,63 € (0,0 %)
07/20 0,00 € (0,0 %) 1,63 € (0,0 %)
06/20 0,00 € (0,0 %) 1,63 € (0,0 %)
05/20 0,00 € 1,63 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady I - plná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Cordipin retard
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
83/0048/87-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
93460
Názov produktu podľa ŠÚKL
Cordipin retard tbl plg 30x20 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Aplikačná forma
TBL PLG - Tableta s predĺženým uvoľňovaním
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek sa používa na:

  • - profylaxiu spazmov koronárnych tepien
  • - profylaxiu chronickej stabilnej angíny pektoris
  • - liečbu hypertenzie

Liek blokuje vstup vápnika do buniek srdcového svalu a hladkého svalstva artérií. Zníženie činnosti srdca bezprostredne znižuje spotrebu kyslíka. V dôsledku zľahčenia činnosti srdca sa nepriamo zníži tiež potreba kyslíka.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok sa užíva krátko po jedle.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy 

Dospelí:
Zvyčajne je dostačujúca 1 tableta 2x denne. Táto dávka sa môže v prípade potreby zvýšiť na 2 tablety s predĺženým uvoľňovaním 2x denne. U pacientov s Prinzmetalovou angínou sa môže denná dávka zvýšiť na 80 mg alebo až na 120 mg denne.

Dĺžku a ukončenie liečby určuje lekár.

Spôsob použitia 

Tablety s predĺženým uvoľňovaním sa musia užívať po jedle, v pravidelných časových odstupoch. Nezapíjať grapefruitovou šťavou. 
Tableta sa musí prehltnúť celá a zapiť pohárom vody; nesmie sa lámať alebo rozhrýzť. 

Upozornenie

Nifedipín nemá byť používaný počas tehotenstva, ak klinický stav pacientky nevyžaduje liečbu nifedipínom. 
Neodporúča sa použitie nifedipínu počas dojčenia. 
Bezpečnosť a účinnosť u detí do 18 rokov nebola stanovená.
Pacienti s poškodenou funkciou pečene majú byť pozorne sledovaní a vo vážnych prípadoch môže byť potrebné zníženie dávky.

Pri výrazne nízkom krvnom tlaku (so systolickým tlakom nižším ako 90 mm Hg), ako aj pri manifestnom srdcovom zlyhaní a v prípade závažnej aortálnej stenózy, je potrebná opatrnosť.
Ak liek individuálne ovplyvňuje pozornosť pacienta, je potrebná zvýšena opatrnosť pri obsluhe strojov a vedení motorových vozidiel.
Počas užívania nifedipínu sa treba vyhýbať príjmu grapefruitov / grapefruitovej šťavy.

Ďaľšie osobitné upozornenia nájdete v SPC (časť 4.4)

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Časté: vyskytuje sa u 1 až 10 osôb zo 100
- bolesť hlavy
- opuch, nával tepla
- zápcha
- celkový pocit nepohodlia
Menej časté: vyskytuje sa u 1 až 10 osôb z 1 000
- alergické reakcie (s opuchom ... viac >

Účinné látky

nifedipín

Indikačná skupina

83 - Vazodilatanciá

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 60