Kategorizačné údaje
Maximálna cena 10,00 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 10,00 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
07/22 0,00 € (0,0 %) 10,00 € (0,0 %)
06/22 0,00 € (0,0 %) 10,00 € (0,0 %)
05/22 0,00 € (0,0 %) 10,00 € (0,0 %)
04/22 0,00 € 10,00 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. PSY, NEU
Spôsob úhrady I - plná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

CONVULEX 500 mg kapsuly
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
21/0482/13-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
75296
Názov produktu podľa ŠÚKL
Convulex 500 mg kapsuly cps 100x500 mg (blis.(Al/PVC/PVDC)
Aplikačná forma
CPS - Kapsula
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek má protizáchvatové účinky pri rôznych typoch epileptických záchvatov. Liek je určený na liečbu:

 • Epilepsie - typy záchvatov:
  • absencie (krátka porucha vedomia - záraz v činnosti alebo krátky výpadok myslenia typický u detí)
  • myoklonické záchvaty (náhle krátke kŕčové zášklby svalov)
  • primárne generalizované tonicko-klonické záchvaty
  • infantilné spazmy (prudké opakované stiahnutie svalstva typické u detí pri zaspávaní alebo prebúdzaní)
  • atonické záchvaty (náhla krátka strata svalového napätia a pád na zem)
 • Bipolárnej afektívnej poruchy (manicko-depresívna) - (epizódy zmeny nálady od mánie až po depresiu)

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva spolu s jedlom (v priebehu jedla).
Prípravok sa užíva krátko po jedle.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať počas celej dĺžky tehotenstva. Nemá sa používať u žien vo fertilnom veku, pokiaľ nie sú chránené účinnou antikoncepciou.
Podávanie deťom mladším ako 2 roky je kontraindikované.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Denná dávka sa má nastaviť v závislosti od veku a telesnej hmotnosti, avšak do úvahy treba brať aj individuálnu znášanlivosť kyseliny valproovej. 
U pacientov, ktorí neužívajú iné antiepileptiká sa dávka zvyšuje postupne v 2 - 3 dňových intervaloch tak, aby sa optimálna dávka dosiahla o 1 týždeň.
U pacientov, ktorí užívajú iné antiepileptiká, má byť náhrada kapsulami postupná, optimálna dávka sa dosahuje o 2 týždne a predchádzajúci liek sa postupne obmedzí až vysadí.
Ak je nevyhnutná kombinácia s inými antiepileptikami, má sa uskutočniť postupne.

Epilepsia:
Odporúčaná začiatočná dávka je 15 mg/kg telesnej hmotnosti denne, má sa zvyšovať o 5-10 mg/kg telesnej hmotnosti v týždňových intervaloch, až kým je pacient bez záchvatov.
Všeobecná schéma dávkovania: 30 mg/kg telesnej hmotnosti na deň.

Priemerná dávka pre dospievajúcich a dospelých  (podľa telesnej hmotnosti):
32 - 50 kg 1 - 3 kapsuly
50 - 90 kg 3 - 5 kapsúl

Denná dávka sa má spravidla rozdeliť do niekoľkých dávok. Pri monoterapii kyselinou valproovou môže byť celková denná dávka tiež podaná raz denne - večer (do maximálnej dávky 15 mg/kg telesnej hmotnosti/deň).

Bipolárna afektívna porucha (manicko-depresívna) - len dospelí pacienti:
začiatočné dávkovanie je 1 - 2 kapsuly (500 - 1000 mg) denne, rozdelené do niekoľkých dávok. Silne agitovaní pacienti môžu dostávať do 3 kapsúl (1500 mg) na deň. Postupné zvýšenie dávky sa má uskutočniť v intervale 2 až 4 dní súčasne s monitorovaním plazmatických hladín

Dĺžku a ukončenie liečby určuje lekár.
Liek sa nesmie náhle vysadiť (náhle vysadenie môže viesť k zvýšeniu frekvencie záchvatov).

Spôsob použitia

Kapsuly sa užívajú v pravidelných časových odstupoch, v celku, nerozhryznuté s tekutinou počas jedla alebo po jedle.

Upozornenie

Liek sa môže užívať počas tehotenstva iba v nevyhnutnom prípade.
Liek sa môže užívať počas dojčenia po zvážení prínosu liečby a potenciálneho rizika pre dieťa.
Liek nesmú užívať ženy vo fertilnom veku, ktoré nepoužívajú účinnú antikoncepciu.
Tablety sa nemajú podávať dievčatám v detskom veku a dospievajúcim dievčatám. Použiť sa môžu iba v prípade, ak nie sú účinné alternatívne spôsoby liečby alebo ich pacientka netoleruje. 
Podávanie valproátu môže narušiť fertilitu. 
Špeciálna opatrnosť sa vyžaduje u detí mladších ako 2 roky (sú zvlášť citlivé na poškodenie pečene).

Liek je kontraindikovaný u pacientov s ťažkým poškodením funkcie pečene a u pacientov s poruchami funkcie pankreasu. 
U pacientov s poruchou funkcie obličiek sa odporúča podávať liek s opatrnosťou.
Pacienti s dedičnými problémami intolerancie fruktózy nesmú užívať tento liek.
Liek má vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

Pri užívaní lieku môže byť stanovený falošne pozitívny test na ketolátky v moči u diabetických pacientov. Tyreoidálne funkčné testy môžu nesprávne viesť k podozreniu na hypotyreoidizmus.
Nepiť alkohol.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Convulex sa vo všeobecnosti dobre znáša.
Poruchy tráviaceho traktu:
Najčastejšie vedľajšie účinky sú nevoľnosť, vracanie a nechutenstvo. Objavujú sa prevažne na začiatku liečby a vymiznú pri znížení ... viac >

Účinné látky

kyselina valproová

Indikačná skupina

21 - Antiepileptiká, antikonvulzíva

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 60