CONVERIDE 300 mg/25 mg tbl flm (blis.) 1x28 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 9,22 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 3,96 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 5,26 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
05/24 3,96 € (0,0 %) 5,26 € (0,0 %)
04/24 3,96 € (0,0 %) 5,26 € (0,0 %)
03/24 3,96 € (0,0 %) 5,26 € (0,0 %)
02/24 3,96 € 5,26 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

CONVERIDE 300 mg/25 mg
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
58/0191/14-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
0350B
Názov produktu podľa ŠÚKL
CONVERIDE 300 mg/25 mg tbl flm 28x300 mg/25 mg (blis.PVC/PVDCAl-nepriehľ.)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek je kombinácia dvoch liečiv, irbesartanu a hydrochlorotiazidu. Tieto dve účinné zložky pôsobia spolu na zníženie krvného tlaku účinnejšie, než keby boli podávané samostatne.
Liek sa používa na liečbu vysokého krvného tlaku, ak liečba irbesartanom alebo hydrochlorotiazidom podávanými samostatne neposkytuje adekvátnu kontrolu vášho krvného tlaku.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať v II. a III. trimestri tehotenstva.

Dávkovanie a dávkovacie schémy 

Dospelí
Odporúča sa užívať 1 tabletu 1x denne.
Maximálna denná dávka je 300 mg irbesartanu/25 mg hydrochlórtiazidu 1x denne

Ak to je klinicky vhodné, možno zvážiť priamu zmenu z monoterapie na fixnú kombináciu:

  • CONVERIDE 300 mg/12,5 mg sa môže podávať pacientom, ktorých krvný tlak nie je adekvátne kontrolovaný podaním 300 mg irbesartanu alebo podávaním kombinácie irbesartanu 150 mg s hydrochlórtiazidom 12,5 mg.
  • CONVERIDE 300 mg/25 mg sa môže podávať pacientom, ktorých krvný tlak nie je adekvátne kontrolovaný podaním CONVERIDE 300 mg/12,5 mg.

Spôsob použitia 

Tablety sa užívajú v pravidelných časových odstupoch, nezávisle od jedla a zapíjajú sa pohárom vody.
Tablety majú deliacu ryhu. Deliaca ryha iba pomáha rozlomiť tabletu, aby sa dala ľahšie prehltnúť a neslúži na rozdelenie na rovnaké dávky.

Upozornenie

Užívanie lieku sa neodporúča počas 1. trimestra tehotenstva. Užívanie v 2. a 3. trimestri tehotenstva je kontraindikované.
Užívanie lieku počas dojčenia sa neodporúča.
Liek sa neodporúča používať u detí, pretože bezpečnosť a účinnosť nebola stanovená.
Liek je kontraindikovaný u pacientov s ťažkým poškodením funkcie obličiek (klírens kreatinínu < 30 ml/min) a u pacientov s ťažkým poškodením pečene.
U pacientov s miernym až stredne ťažkým poškodením funkcie obličiek a/alebo pečene je potrebná zvýšena opatrnosť. 
Liečba tiazidmi môže narušiť toleranciu glukózy.
Hydrochlórtiazid môže spôsobiť nerovnováhu telesných tekutín alebo elektrolytov (hypokalémiu, hyponatrémiu, hypomagneziémiu). U rizikových pacientov sa odporúča adekvátne monitorovanie draslíka v sére. 
Ak sa fotosenzitivita vyskytne počas liečby, odporúča sa ukončiť liečbu. 
Pri vedení vozidiel alebo obsluhe strojov treba vziať do úvahy, že počas liečby hypertenzie sa občas môžu vyskytnúť závraty a únava.
Nepiť alkohol.
Liek obsahuje laktózu.

Ďaľšie osobitné upozornenia nájdete v SPC (časť 4.4)

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Niektoré z týchto účinkov môžu byť vážne a môžu vyžadovať lekársku starostlivosť.
U pacientov užívajúcich irbesartan sa vyskytli zriedkavé prípady alergických kožných reakcií (vyrážka, žihľavka), ... viac >

Účinné látky

hydrochlorotiazid, irbesartan

Indikačná skupina

58 - Hypotenzíva

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 30