CONOXIA, stlačený medicinálny plyn gas mcp 1x2 l (400 l/200 bar) (fľ.tlak.Al+vent.uzatv. s regul.tl.)

Mohlo by vás zaujímať

Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
87/0053/09-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
64771
Názov produktu podľa ŠÚKL
CONOXIA, stlačený medicinálny plyn gas mcp 1x2 l (400 l/200 bar) (fľ.tlak.Al+vent.uzatv. s regul.tl.-povolenie uvádzať na trh končí dňa 27.01.2020)
Aplikačná forma
GAS MCP - Medicinálny plyn stlačený
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

CONOXIA obsahuje kyslík, ktorý sa používa na inhaláciu. Je bezfarebná, bez zápachu a chuti a je dodávaná v tlakovej fľaši. Fľaša so stlačeným plynom obsahuje len čistý kyslík. CONOXIA zvyšuje hladinu kyslíka v krvi (zvýšená saturácia kyslíkom).V dôsledku používania CONOXIE sa prenáša viac kyslíka do všetkých tkanív tela. CONOXIA sa používa:
- na liečbu alebo prevenciu akútneho alebo chronického nedostatku kyslíka.
- v nebulizačnej terapii.
- ako súčasť anestézie alebo intenzívnej starostlivosti.
- v tlakových komorách na redukciu rizika poškodenia spôsobeného dekompresnou chorobou, plynovými alebo vzduchovými bublinami v krvných cievach, závažnou otravou oxidom uhoľnatým a ako pomocná liečba napr. pri plynnej sneti.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok je určený na inhaláciu do pľúc (techniku inhalácie vám vysvetlí váš lekárnik).

Kyslík sa podáva prostredníctvom vdychovaného vzduchu. Kyslík môže byť okrem iného tiež podávaný takzvaným oxygenátorom priamo do krvi pri srdcovej chirurgii s kardiopulmonárnym by-pass systémom a pri ďalších okolnostiach, ktoré si vyžadujú mimotelový obeh.

Nežiaduce účinky

Podobne ako všetky lieky, môže mať i CONOXIA nežiaduce účinky, ktoré sa ale nemusia vyskytnúť u každého. V prípade, ak sa ktorýkoľvek s nežiaducich účinkov vyskytne v závažnom rozsahu, alebo ak si všimnete akékoľvek nežiaduce účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácií, prosím, kontakt ... viac >

Účinné látky

kyslík

Indikačná skupina

87 - Varia I

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: MRP - Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.)
Exspirácia: 36