Comtess 200 mg filmom obalené tablety tbl flm 200 mg 1x100 ks

Mohlo by vás zaujímať

Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/98/082/003
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
41600
Názov produktu podľa ŠÚKL
Comtess 200 mg filmom obalené tablety tbl flm 100x200 mg (fľ.HDPE)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Comtess sa používa spolu s levodopou na liečbu Parkinsonovej choroby. Comtess zlepšuje účinok liečby levodopou pri zmierňovaní príznakov Parkinsonovej choroby. Comtess bez levodopy nemá žiadny účinok proti Parkinsonovej chorobe. 

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať počas celej dĺžky tehotenstva.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Liek sa obvykle užíva v dávke 1 tableta spolu s každou dávkou levodopy. Najvyššia odporúčaná denná dávka je 2000mg. Tablety sa užívajú nezávisle od jedla, vždy v celku a zapijú sa dostatočným množstvom tekutiny. Liek sa nesmie vysadiť náhle. O dĺžke liečby rozhoduje lekár. Nepiť alkohol. 

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, Comtess môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Vedľajšie účinky vyvolané Comtessom sú zvyčajne slabé až stredne silné.
Výskyt je stanovený ako:
Veľmi častý (postihuje viac ako 1 z 10 pacientov)
Častý (postihuje 1 až 10 zo 100 pacientov)
Menej častý ... viac >

Účinné látky

entakapon

Indikačná skupina

27 - Antiparkinsoniká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: EU - Európska
Exspirácia: 36