comida - PKU B piňa colada (Fenylketonúria) plv 30x14,3 g

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 171,47 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 171,47 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
01/22 0,00 € (0,0 %) 171,47 € (0,0 %)
10/21 0,00 € (0,0 %) 171,47 € (0,0 %)
07/21 0,00 € (0,0 %) 171,47 € (-9,9 %)
04/21 0,00 € 190,35 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. END, ENP, PED
Spôsob úhrady I - plná
Mohlo by vás zaujímať

Výdaj
Nie je viazaný na lekársky predpis
Legislatívne zatriedenie
Dietetické potraviny
Kód štátnej autority (MZSR)
D0927
Aplikačná forma
PLV - Prášok