comida – PKU A formula p.o.plv. 1x400 g

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 54,74 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 54,74 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
01/22 0,00 € (0,0 %) 54,74 € (0,0 %)
10/21 0,00 € (0,0 %) 54,74 € (0,0 %)
07/21 0,00 € (0,0 %) 54,74 € (-9,5 %)
04/21 0,00 € 60,47 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. END, ENP, PED
Spôsob úhrady I - plná
Mohlo by vás zaujímať

Výdaj
Nie je viazaný na lekársky predpis
Legislatívne zatriedenie
Dietetické potraviny
Kód štátnej autority (MZSR)
D1152