comida – HCys C formula plv 1x500 g

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 154,65 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 154,65 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
01/23 0,00 € (0,0 %) 154,65 € (0,0 %)
10/22 0,00 € (0,0 %) 154,65 € (0,0 %)
07/22 0,00 € (0,0 %) 154,65 € (0,0 %)
04/22 0,00 € 154,65 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. DIA, PED, ENP, END
Spôsob úhrady I - plná
Mohlo by vás zaujímať

Výdaj
Nie je viazaný na lekársky predpis
Legislatívne zatriedenie
Dietetické potraviny
Kód štátnej autority (MZSR)
D0864
Aplikačná forma
PLV - Prášok