Combogesic 500 mg/150 mg tbl flm (blis.PVC/Al) 1x20 ks

Mohlo by vás zaujímať

Combogesic 500 mg/150 mg
Výdaj
F, Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
07/0381/14-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
2202B
Názov produktu podľa ŠÚKL
Combogesic 500 mg/150 mg tbl flm 20x500 mg/150 mg (blis.PVC/Al)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety
Držiteľ rozhodnutia
Cena: od 3,99 €

Popis a určenie

Liek obsahuje 2 liečivá: paracetamol a ibuprofén.

Používa sa na dočasné zmiernenie bolesti spojenej s:

  • bolesťou hlavy,
  • migrénou,
  • bolesťou chrbta,
  • bolesťou počas menštruácie,
  • bolesťou zubov,
  • bolesťou svalov,
  • prechladnutím a s príznakmi chrípky,
  • bolesťou hrdla,
  • horúčkou.

Použitie

Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva spolu s jedlom (v priebehu jedla).
Prípravok sa užíva po jedle (viac v časti Spôsob použitia).
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať v III. trimestri tehotenstva.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí
Zvyčajné dávkovanie je 1 - 2 tablety každých 6 hodín, podľa potreby, maximálne 6 tabliet za 24 hodín.

Len na krátkodobé použitie. Pacient sa má obrátiť na lekára, ak príznaky pretrvávajú alebo sa zhoršujú, alebo ak je liek potrebné užívať viac ako 3 dni.

Spôsob použitia

Tablety sa odporúčajú užívať s jedlom alebo ihneď po jedle spolu s plným pohárom vody. Užívajú sa v pravidelných časových intervaloch.
Deliaca ryha iba pomáha rozlomiť tabletu, aby sa dala ľahšie prehltnúť a neslúži na rozdelenie na rovnaké dávky.

Upozornenie

Liek je kontraindikovaný počas 3. trimestra tehotenstva. Počas 1. a 2. trimestra tehotenstva sa preto nemá liek podávať, pokiaľ to nie je jednoznačne nevyhnutné.
Nie je nutné prerušiť dojčenie, pre krátkodobú liečbu s odporúčanou dávkou tohto lieku.
Použitie lieku môže zhoršiť ženskú plodnosť a neodporúča sa ženám, ktoré sa pokúšajú otehotnieť.
Liek sa neodporúča u detí mladších ako 18 rokov.
Liek nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
Liek obsahuje laktózu.
Pacienti, ktorí pravidelne konzumujú alkohol vo viac ako odporúčanom množstve nemajú tento liek užívať.
Veľmi zriedkavo (<1/10 000) sa môže vyskytnúť fotosenzitivita.
​Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
Ak sa vyskytne ktorýkoľvek z týchto závažných vedľajších účinkov, prestaňte užívať Combogesic500 mg/15 ... viac >

Účinné látky

ibuprofén, paracetamol

Indikačná skupina

07 - Analgetiká, antipyretiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 36