COGNOSCIN SPREJ s vôňou mäty na orientačnú skúšku vitality zubov 1x75 ml

Mohlo by vás zaujímať

COGNOSCIN SPREJ
Výdaj
Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Zdravotnícke pomôcky
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
P1996A
Názov produktu podľa ŠÚKL
Sprej s vôňou mäty COGNOSCIN 75 ml, na orientačnú skúšku vitality zubov
Aplikačná forma
SPR - sprej
Cena: od 7,49 €
Kde kúpiť

Popis a určenie

Sprej s vôňou mäty je prostriedok pre endodontický diagnostický test citlivosti a vitality zubnej drene (pulpa dentis).

Použitie

Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.
Nádobu, v ktorej sa prípravok uchováva, treba pred použitím potriasť.

Nanáša sa prostredníctvom vatovej pelety nasýtenej roztokom spreja na vestibulárnu plochu vyšetrovaného zubu. Peleta sa priloží pomocou kovovej zubnej pinzety ku krčku zubu po dobu 5 sekúnd. Zdravá pulpa reaguje vyvolaním krátkej, ostrej bolesti, ktorá ustúpi so zrušením kontaktu. Žiadna odozva po expozícii naznačuje, že vo vnútri zuba nie sú prítomné živé nervy. Prehnaná alebo pretrvávajúcia odozva môže poukazovať na zápal pulpy.

Upozornenie: Len pre lekárske použitie! Pre celú populáciu, pre všetky vekové kategórie, pre diabetikov. Môže sa použiť v tehotenstve, v čase dojčenia, u detí. Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: pri zahriatí sa môže roztrhnúť. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia. Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu. Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50°C. Uchovávajte mimo dosahu detí. Odstráňte obal odovzdaním do zberného dvora ako nebezpečný odpad. Obsahuje Mentha Arvensis Leaf Oil. Môže vyvolať alergickú reakciu

Akákoľvek závažná nežiaduca príhoda súvisiaca s týmto výrobkom by mala byť hlásená výrobcovi a Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv.