Co-Valsacor 320 mg/12,5 mg filmom obalené tablety tbl flm (blis.PVC/PE/PVDC/Al) 1x28 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 12,39 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 4,69 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 7,70 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
09/22 4,69 € (0,0 %) 7,70 € (0,0 %)
08/22 4,69 € (0,0 %) 7,70 € (0,0 %)
07/22 4,69 € (0,0 %) 7,70 € (0,0 %)
06/22 4,69 € 7,70 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Co-Valsacor 320 mg/12,5 mg filmom obalené tablety
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
58/0914/10-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
02594
Názov produktu podľa ŠÚKL
Co-Valsacor 320 mg/12,5 mg filmom obalené tablety tbl flm 28x320 mg/12,5 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje dve liečivá, ktoré sa nazývajú valsartan a hydrochlorotiazid. Obe tieto látky pomáhajú kontrolovať vysoký krvný tlak (hypertenziu).

  • Valsartan patrí do skupiny liekov známych ako “antagonisty receptora angiotenzínu II”.
  • Hydrochlorotiazid patrí do skupiny liekov nazývaných tiazidové diuretiká (známe aj ako “lieky na odvodnenie”). Hydrochlorotiazid zvyšuje vylučovanie moču, čo taktiež znižuje krvný tlak.

Liek sa používa na liečbu vysokého krvného tlaku, ktorý nie je dostatočne kontrolovaný jednotlivými účinnými látkami, keď sa užívajú samostatne.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať v II. a III. trimestri tehotenstva.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Odporúčaná dávka je 1 tableta 1x denne. Odporúča sa titrácia dávok individuálnych zložiek.
Antihypertenzný účinok sa v zásade dosiahne do 2 týždňov. U väčšiny pacientov sa maximálny účinok pozoruje do 4 týždňov. Ak sa po 8 týždňoch liečby v dávke 320 mg/25 mg nepozoruje žiadny relevantný prídavný účinok, má sa zvážiť prídavná alebo alternatívna antihypertenzná liečba.

Pacienti s poruchou funkcie pečene:
U pacientov s miernou až stredne ťažkou poruchou funkcie pečene bez cholestázy nemá dávka valsartanu presiahnuť 80 mg.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú vcelku v pravidelných časových odstupoch (zvyčajne ráno), nezávisle od jedla a zapíjajú sa dostatočným množstvom tekutiny.
Tableta 320 mg/25 mg má deliacu ryhu a môže sa rozdeliť na rovnaké dávky. 

Upozornenie

Počas prvého trimestra tehotenstva sa liek neodporúča užívať a je kontraindikovaný v 2. a 3. trimestri tehotenstva.
Použitie lieku počas dojčenia sa neodporúča.
Liek sa neodporúča používať u detí vo veku do 18 rokov kvôli nedostatočným údajom o bezpečnosti a účinnosti.
U pacientov s ťažkou poruchou funkcie obličiek (GFR < 30 ml/min) a anúriou je liek kontraindikovaný.
U pacientov s ťažkou poruchou funkcie pečene alebo u pacientov s biliárnou cirhózou a cholestázou je liek kontraindikovaný.
Pri vedení vozidiel a obsluhe strojov treba mať na pamäti, že sa príležitostne môže vyskytnúť závrat alebo malátnosť.
Ak sa počas liečby objavia fotosenzitívne reakcie, odporúča sa liečbu ukončiť.
Vyhnúť sa užívaniu alkoholu.
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Niektoré vedľajšie účinky môžu byť závažné a vyžadujú okamžitú lekársku pomoc:
Okamžite vyhľadajte lekára, ak sa u vás objaví niektorý z príznakov angioedému, napríklad: opuch tváre, jazyka alebo h ... viac >

Účinné látky

hydrochlorotiazid, valsartan

Indikačná skupina

58 - Hypotenzíva

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 60