Co-Valsacor 160 mg/12,5 mg filmom obalené tablety tbl flm (blis. PVC/PE/PVDC/Al) 1x98 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 19,55 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 3,38 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 16,17 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
09/22 3,38 € (0,0 %) 16,17 € (0,0 %)
08/22 3,38 € (0,0 %) 16,17 € (0,0 %)
07/22 3,38 € (0,0 %) 16,17 € (0,0 %)
06/22 3,38 € 16,17 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Co-Valsacor 160 mg/12,5 mg filmom obalené tablety
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
58/0341/09-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
76757
Názov produktu podľa ŠÚKL
Co-Valsacor 160 mg/12,5 mg filmom obalené tablety tbl flm 98x160 mg/12,5 mg (blis. PVC/PE/PVDC/Al)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Filmom obalené tablety obsahuje dve liečivá, ktoré sa nazývajú valsartan a hydrochlorotiazid. Obe tieto látky pomáhajú upravovať vysoký krvný tlak (hypertenziu).

  • Valsartan patrí do skupiny liekov známych ako “antagonisty receptora angiotenzínu II”, ktoré pomáhajú kontrolovať vysoký krvný tlak. Uvoľňuje krvné cievy a znižuje krvný tlak.
  • Hydrochlorotiazid patrí do skupiny liekov nazývaných tiazidové diuretiká (známe aj ako “lieky na odvodnenie”). Hydrochlorotiazid zvyšuje vylučovanie moču, čo taktiež znižuje krvný tlak.

Liek sa používa na liečbu vysokého krvného tlaku, ktorý nie je dostatočne kontrolovaný jednotlivými účinnými látkami, keď sa užívajú samostatne.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať v II. a III. trimestri tehotenstva.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Liek sa obvykle užíva v dávke 1 tableta 1x denne, v pravidelných časových odstupoch. Odporúča sa titrácia individuálnych zložiek (liečba začína najnižšou účinnou dávkou a dávku možno zvyšovať).
V každom prípade sa má sledovať zvyšovanie dávok jednotlivých zložiek, aby sa znížilo riziko hypotenzie a iných nežiaducich účinkov.
Antihypertenzný účinok sa v zásade dosiahne do 2 týždňov.

Spôsob použitia

Liek sa užíva každý deň v tom istom čase, zvyčajne ráno, nezávisle od jedla a zapije sa vodou.

Upozornenie

Liek je kontraindikovaný v druhom a treťom trimestry gravidity (s používaním hydrochlorotiazidu počas gravidity, najmä počas prvého trimestra, sú obmedzené skúsenosti).
Liek sa počas dojčenia neodporúča.
Liek sa neodporúča používať u detí a mladistvých vo veku do 18 rokov kvôli nedostatočným údajom o bezpečnosti a účinnosti.
Kvôli hydrochlorotiazidu je kontraindikovaný u pacientov s ťažkou poruchou funkcie obličiek.
U pacientov s miernou až stredne závažnou poruchou funkcie pečene bez cholestázy nemá dávka valsartanu presiahnuť 80 mg.
Liek je kontraindikovaný u pacientov s ťažkou poruchou funkcie pečene.
Pri užívaní lieku sa môže vyskytnúť fotosenzitívna reakcia.
Nepiť alkohol. Pacient musí dodržiavať aj neliekové opatrenia a mal by si pravidelne kontrolovať (a zapisovať) krvný tlak a tepovú frekvenciu.
Tablety obsahujú laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Niektoré vedľajšie účinky môžu byť závažné a vyžadujú okamžitú lekársku pomoc:
Okamžite vyhľadajte lekára, ak sa u vás objaví niektorý z príznakov angioedému, napríklad: opuch tváre, jazyka alebo h ... viac >

Účinné látky

hydrochlorotiazid, valsartan

Indikačná skupina

58 - Hypotenzíva

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 36