Citalopram Vitabalans 20 mg filmom obalené tablety tbl flm (blis.PVC/PVDC/Al) 1x30 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 1,83 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,84 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 0,99 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
03/23 0,84 € (0,0 %) 0,99 € (0,0 %)
02/23 0,84 € (0,0 %) 0,99 € (0,0 %)
01/23 0,84 € (0,0 %) 0,99 € (0,0 %)
12/22 0,84 € 0,99 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Citalopram Vitabalans 20 mg filmom obalené tablety
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
30/0306/11-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
07465
Názov produktu podľa ŠÚKL
Citalopram Vitabalans 20 mg filmom obalené tablety tbl flm 30x20 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo citalopram a patrí do skupiny antidepresív nazývaných selektívne inhibítory spätného vychytávania sérotonínu (SSRI). Liek sa používa na liečbu:

  • depresie,
  • panickej poruchy (záchvaty závažnej úzkosti) s agorafóbiou a bez agorafóbie,
  • obsedantno-kompulzívnej poruchy (nutkavé myslenie a konanie)
  • a ako preventívna liečba proti opätovnému zhoršeniu alebo výskytu depresie.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Liečba depresie
Odporúčaná začiatočná denná dávka je 1 tableta 1x denne.
Dávku možno v prípade potreby zvýšiť na maximálne 2 tablety.
Antidepresívny účinok možno očakávať minimálne 2 týždne po začatí liečby. Liečba má pokračovať, kým pacient nie je 4-6 mesiacov bez symptómov.

Liečba panickej poruchy
Počas 1. týždňa liečby sa odporúča jednorazová perorálna dávka 0,5 tablety 1x denne a následne zvýšenie dávky na 1 tabletu 1x denne.
V závislosti od individuálnej odpovede pacienta sa dávka môže zvýšiť na maximálne 2 tablety denne.
Maximálny účinok sa dosahuje po 3 mesiacoch liečby. Môže byť potrebné pokračovať v liečbe po dobu niekoľkých mesiacov.
Dokumentácia z klinických štúdií účinnosti presahujúcich 6 mesiacov nie je dostatočná.


Obsedantno kompulzívna porucha
Odporúča sa začať dávkou 1 tableta 1x denne.
V závislosti od individuálnej odpovede pacienta sa dávka môže zvýšiť na maximálne 2 tablety denne.
Nástup účinku sa prejaví po 2-4 týždňoch.

Preventívna liečba
Doba liečby je individuálna, zvyčajne ročná.

Starší pacienti (nad 65 rokov)
- Liečba veľkých depresívnych epizód
U starších pacientov je potrebné dávku znížiť na polovicu odporúčanej dávky pre dospelých, t.j. 0,5-1 tableta 1x denne.
Maximálna odporúčaná dávka pre starších pacientov je 1 tableta 1x denne.
- Liečba panickej poruchy: 
Začiatočná dávka je 1/2 tablety 1x denne. Po 1 týždni sa dávka môže zvýšiť na 1 tabletu 1x denne.
V závislosti od individuálnej odpovede pacienta sa dávka potom môže zvýšiť na maximálne 2 tablety denne.
Dávky nad 30 mg sa majú podávať len po starostlivom zvážení.

Pacienti s poruchou funkcie pečene
U pacientov s miernym až stredne ťažkým poškodením pečene sa odporúča úvodná dávka 0,5 tablety 1x denne počas prvých 2  týždňov liečby.
V závislosti od individuálnej odpovede pacienta sa dávka môže zvýšiť na maximálne 1 tabletu denne.
U pacientov so závažne poškodenou funkciou pečene je potrebná opatrnosť a zvlášť starostlivá titrácia dávky.

Pacienti so známym pomalým metabolizmom CYP2C19
Počas prvých 2 týždňov liečby sa odporúča úvodná dávka 0,5 tablety denne.
Dávka sa môže zvýšiť na maximálne 1 tabletu denne.

Dĺžka liečby:
Mala by sa udržiavať najnižšia účinná dávka. Pacienti by mali byť liečení dostatočne dlhý čas, zvyčajne niekoľko mesiacov a viac. Plný účinok lieku sa prejaví až po niekoľkých týždňoch užívania. Liečba sa má pravidelne individuálne prehodnocovať.
Je potrebné vyhnúť sa náhlemu prerušeniu liečby. Ak sa ukončuje liečba, dávka má byť postupne redukovaná počas obdobia najmenej 1 alebo 2 týždňov.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú v pravidelných časových odstupoch, nezávisle od jedla a zapíjajú sa dostatočným množstvom tekutiny. Liek sa má užívať v celku každý deň v približne rovnakom čase, ráno alebo večer.
Tablety majú deliacu ryhu a môžu sa rozdeliť na 2 rovnaké dávky.

Upozornenie

Liek sa môže užívať počas tehotenstva iba v nevyhnutnom prípade.
V období dojčenia o použití lieku rozhodne lekár, ktorý posúdi pomer prospechu a rizika liečby (ak sa liečba považuje za nevyhnutnú, má sa zvážiť prerušenie dojčenia).
Liek sa nemá používať u detí a dospievajúcich do 18 rokov.
U pacientov so závažnou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu menej ako 30 ml/min) sa odporúča opatrnosť.
U pacientov s kontrolovanou epilepsiou sa vyžaduje opatrnosť. Liek sa nemá užívať u pacientov s nekontrolovanou epilepsiou.
Ak sa pacient dostáva do manickej fázy, SSRI sa majú prestať podávať.
U pacientov s diabetom môže liečba SSRI ovplyvniť kontrolu glykémie.
Liek môže predĺžiť QT interval.
Menej často bola hlásená fotosenzitívna reakcia.
Nepiť alkohol.
Liek môže ovplyvniť schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.
Ďaľšie osobité upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4)

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Časté vedľajšie účinky, ako je nevoľnosť, ospanlivosť, sucho v ústach a potenie, sú väčšinou mierne a vo väčšine prípadov vymiznú počas prvých týždňov liečby.
Ihneď vyhľadajte svojho lekára alebo naj ... viac >

Účinné látky

citalopram

Indikačná skupina

30 - Antidepresíva

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 48