CIPHIN 500 tbl flm 500 mg (blis.PVC/PVDC/Al) 1x10 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 2,72 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 1,40 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 1,32 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
01/24 1,40 € (0,0 %) 1,32 € (0,0 %)
12/23 1,40 € (0,0 %) 1,32 € (0,0 %)
11/23 1,40 € (0,0 %) 1,32 € (0,0 %)
10/23 1,40 € 1,32 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

CIPHIN 500
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
42/0474/12-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
26606
Názov produktu podľa ŠÚKL
Ciphin 500 tbl flm 10x500 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo ciprofloxacín, antibiotikum patriace do skupiny fluórchinolónov. Ciprofloxacín účinkuje usmrcovaním baktérií, ktoré spôsobujú infekcie. Účinkuje iba na špecifické kmene baktérií.

 • Liek sa používa u dospelých na liečbu nasledovných bakteriálnych infekcií:
  • infekcie dýchacích ciest,
  • dlhotrvajúce alebo opakované infekcie ucha alebo dutín,
  • infekcie močových ciest,
  • infekcie semenníkov,
  • infekcie pohlavných orgánov u žien,
  • infekcie tráviaceho traktu a vnútrobrušné infekcie,
  • infekcie kože a mäkkých tkanív,
  • infekcie kostí a kĺbov,
  • na liečbu infekcií u pacientov s veľmi nízkym počtom bielych krviniek (neutropénia),
  • na prevenciu infekcií u pacientov s veľmi nízkym počtom bielych krviniek (neutropénia),
  • na prevenciu infekcie spôsobenej baktériou Neisseria meningitidis,
  • vdýchnutie snete slezinnej (antraxu).
 • Liek sa používa u detí a dospievajúcich, pod dohľadom lekára špecialistu, na liečbu nasledovných bakteriálnych infekcií:
  • pľúcne a prieduškové infekcie u detí a dospievajúcich s cystickou fibrózou,
  • komplikované infekcie močových ciest vrátane infekcií, ktoré sa dostali až do obličiek (pyelonefritída),
  • vdýchnutie snete slezinnej (antraxu).

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Počas užívania prípravku treba chrániť pokožku pred UV-žiarením (slnko, solárium).
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí

Infekcie dýchacích ciest: zvyčajne 500 – 750 mg 2x denne po dobu 7-14 dní.
- Malígny zápal vonkajšieho ucha: 750 mg 2x denne po dobu 28 dní až 3 mesiace.
Infekcie močových ciest: v závislosti od indikácie 250 – 750 mg 2x denne, viď. SPC 4.2. Dĺžka liečby závisí od indikácie.
Infekcie pohlavného traktu:
- Gonokoková uretritída a cervicitída: 500 mg jednorazovo.
- Epididymoorchitída a zápalové ochorenia panvy: 500 – 750 mg 2x denne, minimálne 14 dní.
Infekcie gastrointestinálneho traktu a intraabdominálne infekcie: zvyčajne 500 mg 2x denne. Dĺžka liečby závisí od indikácie, viď SPC 4.2.
- Intraabdominálne infekcie spôsobené gramnegatívnymi baktériami: 500 -750 mg 2x denne po dobu 5-14 dní.
Infekcie kože a mäkkých tkanív: 500 – 750 mg 2x denne 7-14 dní.
Infekcie kostí a kĺbov: 500 – 750 mg 2x denne po dobu max. 3 mesiacov.
Ďalšie indikácie viď SPC, časť 4.2.

Deti

Cystická fibróza: 20 mg/kg telesnej hmotnosti 2x denne, maximálne 750 mg v dávke. Dĺžka liečby: 10-14 dní.
Komplikované infekcie močových ciest a pyelonefritída: 10 - 20 mg/kg telesnej hmotnosti 2x denne, maximálne 750 mg v dávke. Dĺžka liečby: 10-21 dní.
Poexpozičná profylaxia a následná liečba inhalačného antraxu u osôb, ktoré možno liečiť perorálne, ak je to klinicky opodstatnené: 10 - 15 mg/kg telesnej hmotnosti 2x denne, maximálne 500 mg v dávke. Podávanie lieku sa musí začať čo najskôr po podozrení alebo po potvrdení expozície. Dĺžka liečby: 60 dní od potvrdenia expozície Bacillus anthracis.
Iné ťažké infekcie: 20 mg/kg telesnej hmotnosti 2x denne, maximálne 750 mg v dávke.

Pacienti s poruchou funkcie obličiek:
viď SPC, časť 4.2

Dĺžka liečby: Závisí od závažnosti ochorenia a klinického a mikrobiologického priebehu ochorenia. Je potrebné, aby ste dokončili celý liečebný cyklus. Viď. SPC časť 4.2

Spôsob použitia

Tablety sa prehĺtajú celé, nerozhryzené a zapíjajú sa dostatočným množstvom tekutiny. Tablety sa užívajú každý deň približne v rovnakom čase. Tablety môžete užívať s jedlom alebo medzi jedlami. Ak sa užívajú nalačno, liečivo sa absorbuje rýchlejšie. Tablety ciprofloxacínu sa nemajú užívať s mliečnymi výrobkami (napr. mlieko, jogurt) alebo ovocnými džúsmi obohatenými minerálmi (napr. pomarančový džús obohatený vápnikom). 
V závažných prípadoch alebo ak pacient nedokáže užívať tablety (napr. pacienti na umelej výžive) sa odporúča liečba intravenóznou formou ciprofloxacínu, až kým nie je možné perorálne podávanie.

 

Upozornenie

Ako preventívne opatrenie sa neodporúča používať ciprofloxacín počas tehotenstva.
Liek sa nemá používať počas dojčenia.
Používanie ciprofloxacínu u detí a dospievajúcich musí byť v súlade s dostupnými oficiálnymi odporúčaniami.
Často sa vyskytuje fotosenzitívna reakcia. Je potrebné sa vyvarovať intenzívnemu UV žiareniu (dlhodobé opaľovanie, UV lampa (horské slnko), solárium).
U pacientov s epilepsiou sa má liek užívať s opatrnosťou. 
U diabetických pacientov sa odporúča starostlivé sledovanie hladiny glukózy v krvi.
Liek môže predĺžiť QT interval.
Vzhľadom na nežiaduce účinky, nemožno vylúčiť možnosť ovplyvnenia schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb):
nevoľnosť, hnačka bolesť kĺbov u detí
Menej časté (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb):
plesňové superinfekcie vysoká koncentrácia eozinofilov ... viac >

Účinné látky

ciprofloxacín

Indikačná skupina

42 - Chemoterapeutiká (vrátane tuberkulostatík)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36