Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Cialis 20 mg
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/02/237/002
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
34285
Názov produktu podľa ŠÚKL
CIALIS 20 mg filmom obalené tablety tbl flm 2x20 mg (bli. Al/PVC/PE/PCTFE)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo tadalafil, ktoré patrí do skupiny látok nazývaných inhibítory fosfodiesterázy typu 5.
Liek je určený pre dospelých mužov s erektilnou dysfunkciou. Liek významne zlepšuje schopnosť dosiahnutia stoporenia penisu dostatočného na pohlavnú aktivitu. Liek nepomôže v prípade, ak sa nevyskytuje erektilná dysfunkcia. Liek nepôsobí bez pohlavnej stimulácie.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva vcelku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok nie je určený pre ženy.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Odporúčaná dávka je 10 mg, podaná aspoň 30 minút pred očakávanou pohlavnou aktivitou. Maximálne dávkovanie je 1x denne.
V prípade, že dávka 10 mg nevedie k očakávanému účinku, môže sa použiť dávka 20 mg. Dávka 10 mg a 20 mg je určená na podanie pred očakávanou sexuálnou aktivitou a neodporúča sa na trvalé každodenné užívanie.
U pacientov, u ktorých sa predpokladá časté užívanie lieku (t.j. aspoň 2x týždenne), je vhodné zvážiť dávkovanie s najnižšou možnou dávkou 1x denne, na základe rozhodnutia pacienta a zváženia lekára. U týchto pacientov sa odporúča dávka 5 mg 1x denne. Dávku je možné znížiť na 2,5 mg 1x denne. Vhodnosť kontinuálneho používania 1x denne sa má pravidelne prehodnocovať.

Pacienti s poruchou funkcie obličiek:
U pacientov so závažnou poruchou funkcie obličiek je maximálna odporúčaná dávka 10 mg

Pacienti s poruchou funkcie pečene:
Odporúčaná dávka je 10 mg, podaná pred očakávanou pohlavnou aktivitou. 

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú vždy vcelku, nezávisle od jedla a zapíjajú sa dostatočným množstvom tekutiny (nezapíjať grapefruitovou šťavou). Pri erektilnej dysfunkcii sa má liek užiť aspoň 30 minút pred plánovanou pohlavnou aktivitou. Pri kontinuálnom podávaní sa má liek užívať každý deň v približne rovnakom čase.

Upozornenie

Liek nie je určený na použitie u žien.
O bezpečnosti lieku u pacientov so závažnou poruchou funkcie pečene (trieda C Childovej-Pughovej klasifikácie) sú k dispozícii iba obmedzené klinické údaje; v prípade predpísania lieku, musí predpisujúci lekár individuálne a dôsledne zvážiť pomer prospechu a rizika.
Pacienti, u ktorých trvá erekcia 4 hodiny a viac, musia okamžite vyhľadať lekára.
V prípade náhlej poruchy videnia je nutné liek ihneď vysadiť a poradiť sa s lekárom.
Pred vedením motorových vozidiel alebo používaním strojov by pacienti mali poznať svoju reakciu na liek.
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Tieto účinky sú obyčajne mierneho až stredne ťažkého rázu.
Ak sa u vás vyskytne ktorýkoľvek z nasledujúcich vedľajších účinkov, prestaňte tento liek užívať a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc:
... viac >

Účinné látky

tadalafil

Indikačná skupina

83 - Vazodilatanciá

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: EU - Európska
Exspirácia: 36