Chlorid sodný 0,9 % Braun Injekčný roztok sol inj (amp.PP) 100x20 ml

Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Chlorid sodný 0,9 % Braun Injekčný roztok
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
76/0847/92-CS
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
32440
Názov produktu podľa ŠÚKL
Chlorid sodný 0,9 % Braun Injekčný roztok sol inj 100x20 ml (amp.PP)
Aplikačná forma
SOL INJ - Injekčný roztok
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje roztok chloridu sodného, ktorý je podávaný injekčne. Koncentrácia chloridu sodného v roztoku je podobná koncentrácii solí v krvi.

Používa sa ako rozpúšťadlo na prípravu alebo riedenie roztokov elektrolytov alebo liekov.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek patrí do rúk lekára, alebo musí byť použitý pod dohľadom lekára.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Množstvo sa má zvoliť v závislosti od požadovanej koncentrácie lieku, ktorý sa má nariediť.

Spôsob použitia

Intravenózne alebo subkutánne použitie.

Upozornenie

Pri použití tohto roztoku ako nosného roztoku/ vehikula (rozpúšťadla/riedidla) pre kompatibilné koncentrované roztoky elektrolytov alebo liekov sa musia dodržiavať pokyny na používanie týkajúce sa lieku, ktorý sa má pridať.
Osobitné riziká týkajúce sa používania tohto lieku počas tehotenstva a dojčenia nie sú známe.
Liek sa uchováva pri teplote do 25°C.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Neočakávajú sa žiadne vedľajšie účinky, ak sa liek používa podľa pokynov.
Hlásenie vedľajších účinkov
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To ... viac >

Účinné látky

chlorid sodný

Indikačná skupina

76 - Infundabiliá

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36