CHIROCAINE 5 mg/ml sol ijf (amp.PP) 10x10 ml

Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

CHIROCAINE 5 mg/ml
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
01/0361/03-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
34992
Názov produktu podľa ŠÚKL
CHIROCAINE 5 mg/ml sol ijf 10x10 ml (amp.PP)
Aplikačná forma
SOL IJF - Injekčný a infúzny roztok
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek patrí do skupiny liekov nazývanej lokálne anestetiká. Tento liek sa používa na znecitlivenie časti tela alebo zabránenie pociťovania bolesti.

U dospelých: Liek sa používa ako lokálne anestetikum na znecitlivenie častí tela pred veľkým operačným zákrokom (napr. epidurálna anestézia pred cisárskym rezom) a pred malým operačným zákrokom (napr. na oku a v ústach).

Používa sa aj na tlmenie bolesti:

  • · po veľkom operačnom zákroku;
  • · počas pôrodu.

U detí: Liek možno použiť aj u detí na znecitlivenie častí tela pred operačným zákrokom a na tlmenie bolesti po malom chirurgickom zákroku, ako je napr. reparácia slabinovej prietrže.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek patrí do rúk lekára, alebo musí byť použitý pod dohľadom lekára.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.

Dávkovanie a dávkovacie schémy:

1 ml obsahuje 5 mg levobupivakaínu vo forme levobupivakaíniumchloridu

Tabuľka v SPC časť 4.2 obsahuje dávkovanie pri najčastejšie používaných blokádach. Na analgéziu (napr. epidurálne podanie na liečbu bolesti) sa odporúčajú nižšie koncentrácie a menšie dávky. Na dosiahnutie vysokého stupňa motorickej blokády (napr. epidurálna alebo peribulbárna blokáda) sa môže použiť vyššia koncentrácia. Pred a v priebehu aplikácie lieku treba opatrne aspirovať, aby nedošlo k intravaskulárnemu podaniu. 
Ak je potrebné podať väčšie množstvo lieku, napr. pri epidurálnej blokáde, odporúča sa najskôr podať testovaciu dávku 3 - 5 ml lidokaínu s adrenalínom.
 
Maximálna dávka: musí sa stanoviť s ohľadom na hmotnosť a fyzický stav pacienta, koncentráciu lieku, miesto a spôsob podania. Účinok, pri ktorom je možné začať chirurgický zákrok, nastupuje 10 až 15 minút po epidurálnom podaní a odznie po 6 až 9 hodinách. Odporúčaná maximálna jednorazová dávka je 150 mg. Maximálna odporúčaná dávka v priebehu 24 hodín je 400 mg. Dávka lieku na pooperačný manažment bolesti nemá prekročiť 18,75 mg/h.

Pôrodníctvo:
Na anestéziu pri cisárskom reze sa má používať roztok s koncentráciou do 5,0 mg/ml (pozri časť 4.3). Maximálna odporúčaná dávka je 150 mg. Dávka na epidurálne podanie pri pôrodnej analgézii nemá prekročiť 12,5 mg/h.

Deti:
Maximálna odporúčaná dávka na analgéziu u detí (ilioinguinálna/iliohypogastrická blokáda) je 1,25 ml/kg na každú stranu tela.


Oslabeným, starším a akútne chorým pacientom sa majú podávať nižšie dávky, prispôsobené fyzickému stavu pacienta. Pri liečbe pooperačnej bolesti sa má vziať do úvahy aj dávka, podaná počas chirurgického výkonu.

Dĺžka podania:
Neodporúča sa podávať levobupivakaín dlhšie ako 24 hodín.

Spôsob použitia:

Levobupivakaín má byť podávaný iba kvalifikovaným lekárom alebo pod jeho dohľadom.
Liek je určený na jednorazové použitie.

Upozornenie

Vo včasnom štádiu tehotenstva sa levobupivakaín nemá podávať, pokiaľ to nie je úplne nevyhnutné.
Dojčenie po lokálnej anestézii je možné. 
Levobupivakaín sa má používať s opatrnosťou u pacientov s ochorením pečene alebo zníženým prietokom krvi pečeňou.
Levobupivakaín je kontraindikovaný na použitie pri paracervikálnej blokáde v pôrodníctve.
Levobupivakaín je kontraindikovaný u pacientov so závažnou hypotenziou.
Epidurálna anestézia je vždy spojená s rizikom vzniku hypotenzie a bradykardie.
Levobupivakaín sa má používať u pacientov s kardiovaskulárnym ochorením so zvláštnou opatrnosťou.
Tento liek obsahuje sodík 3,6 mg/ml roztoku. 
Liek sa nemá riediť alebo podávať spoločne s injekciou hydrogenuhličitanu sodného.
Levobupivakaín sa nesmie podávať spoločne so žiadnymi inými prípravkami okrem tých, ktoré sú uvedené v časti 6.6 SPC.
Liek sa má po prvom otvorení okamžite použiť.
Uchovávajte pri teplote do 30 °C.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC časť 4.2.

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Niektoré vedľajšie účinky CHIROCAINE 5 mg/ml môžu byť závažné.
Okamžite informujte lekára alebo zdravotnú sestru, ak spozorujete ktorýkoľvek z nižšie uvedených vedľajších účinkov.
Veľmi časté: môžu ... viac >

Účinné látky

levobupivakaín

Indikačná skupina

01 - Anestetiká (lokálne)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36