Cetrotide 0,25 mg prášok a rozp. na inj. roztok plv iol 1x 0,25 mg + 1 ml solv. (liek.inj.skl.+striek.inj.napl.skl.), 1x1 set

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 32,19 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 11,28 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 20,91 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
03/20 11,28 € (0,0 %) 20,91 € (0,0 %)
02/20 11,28 € (0,0 %) 20,91 € (0,0 %)
01/20 11,28 € (0,0 %) 20,91 € (0,0 %)
12/19 11,28 € 20,91 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. GYN, RPM
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Cetrotide 0,25 mg prášok a rozp. na inj. roztok
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/99/100/001
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
28603
Názov produktu podľa ŠÚKL
Cetrotide 0,25 mg prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok plv iol 1x0,25 mg + 1 ml solv. (liek.inj.skl.+striek.inj.napl.skl.)
Aplikačná forma
PLV IOL - Prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok
Výrobca
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo, ktoré sa nazýva „cetrorelixacetát“. Toto liečivo bráni telu uvoľniť vajíčko z vaječníka (ovulácia) počas menštruačného cyklu. Liek patrí do skupiny liečiv, ktoré sa nazývajú „antagonisty hormónov uvoľňujúcich gonadotropín“. Liek sa používa pri rozličných „technikách asistovanej reprodukcie“, aby pomohol otehotnieť. Bráni priamemu uvoľneniu vajíčka. Dôvodom je, že ak sa vajíčka uvoľnia príliš skoro (predčasná ovulácia), lekár už nemusí byť schopný ich odobrať.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek patrí do rúk lekára, alebo musí byť použitý pod dohľadom lekára.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať počas celej dĺžky tehotenstva. Nemá sa používať u žien vo fertilnom veku, pokiaľ nie sú chránené účinnou antikoncepciou.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Obsah 1 injekčnej liekovky (0,25 mg cetrorelixu) sa podáva 1x denne, buď ráno alebo večer, v 24-hodinových intervaloch. Po prvom podaní sa odporúča, aby pacientka zostala pod lekárskym dohľadom 30 minút.

Podanie ráno:
Liečba sa má začať na 5. alebo 6. deň ovariálnej stimulácie (približne 96 až 120 hodín po začatí ovariálnej stimulácie) urinárnymi alebo rekombinantnými gonadotropínmi, a má sa v nej pokračovať počas celého obdobia liečby gonadotropínmi, vrátane dňa indukcie ovulácie.

Podanie večer:
Liečba sa má začať na 5. deň ovariálnej stimulácie (približne 96 až 108 hodín po začatí ovariálnej stimulácie) urinárnymi alebo rekombinantnými gonadotropínmi, a má sa v nej pokračovať počas celého obdobia liečby gonadotropínmi do večera pred dňom indukcie ovulácie.

Spôsob použitia

Liek je určený na subkutánne podávanie do dolnej brušnej steny. Prvá aplikácia sa má vykonať pod dohľadom lekára. Nasledujúce injekcie si pacientka môže podávať sama, ak bola poučená. Reakcie v mieste podania injekcie možno minimalizovať striedaním miesta vpichu, čím sa oneskorí podanie injekcie do toho istého miesta, a pomalým podávaním lieku na uľahčenie jeho postupného vstrebávania.

Prášok je potrebné rozpustiť iba priloženým rozpúšťadlom, jemným krúživým pohybom. Je potrebné vyhnúť sa intenzívnemu pretrepávaniu, aby sa zabránilo tvorbe bubliniek. Rekonštituovaný roztok je bez častíc a číry. Ak roztok obsahuje častice alebo ak roztok nie je číry, nemá sa použiť. Vytiahne sa celý obsah injekčnej liekovky, čím sa zabezpečí, že pacientka dostane dávku s obsahom najmenej 0,23 mg cetrorelixu. Roztok sa má použiť okamžite po nariedení.

Upozornenie

Počas tehotenstva je liek kontraindikovaný.
V období dojčenia je liek kontraindikovaný.
S podávaním cetrorelixu pri opakovanej ovariálnej stimulácii sú obmedzené skúsenosti. Preto sa cetrorelix v opakovaných cykloch môže používať iba po dôkladnom zvážení pomeru rizika/prínosu.
Uchovávať pri teplote neprevyšujúcej 25 °C, vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Alergické reakcie
• Teplá červená pokožka, svrbenie (často v oblasti slabín alebo podpažnej jamky), červené svrbiace vyvýšené oblasti (vyrážky), podráždený nos, rýchly alebo nepravidelný pulz, opuch ... viac >

Účinné látky

cetrorelix

Indikačná skupina

34 - Antihormóny

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: EU - Európska
Exspirácia: 24