CETALGEN 500 mg/200 mg tbl flm (blis.PVC/PVDC/Al - biela tvrdá fólia) 1x20 ks

Mohlo by vás zaujímať

CETALGEN 500 mg/200 mg
Výdaj
F, Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
07/0192/20-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
5424D
Názov produktu podľa ŠÚKL
CETALGEN 500 mg/200 mg tbl flm 20x500 mg/200 mg (blis.PVC/PVDC/Al - biela tvrdá fólia)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety
Cena: od 6,19 €

Popis a určenie

Liek obsahuje 2 liečivá:

  • paracetamol - analgetikum, ktoré účinkuje na zmiernenie bolesti a horúčky;
  • ibuprofén - patrí do skupiny liekov známych ako nesteroidné protizápalové lieky (NSAID), ktoré znižujú bolesť, znižujú opuch a znižujú vysokú telesnú teplotu.

Používa sa u dospelých od 18 rokov na krátkodobú liečbu:

  • stredne silnej bolesti spojenej s bolesťou hlavy (nie migrénou), chrbta, menštruačnou bolesťou, bolesťou zubov, reumatickou a svalovou bolesťou, nachladnutím a chrípkou, zapáleným hrdlom a horúčkou;
  • bolesti, ktorá si vyžaduje silnejšie potlačenie bolesti.

Použitie

Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva spolu s jedlom (v priebehu jedla).
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať v III. trimestri tehotenstva.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Má sa použiť čo najnižšia účinná dávka po čo najkratšiu dobu potrebnú na úľavu od príznakov.

Dospelí
Užívajú sa 1-2 tablety najviac 3x denne. Medzi jednotlivými dávkami má byť najmenej 6 hodín. 
Maximálna denná dávka je 6 tabliet (3 000 mg paracetamolu, 1 200 mg ibuprofénu) a nesmie sa prekračovať. 

Pacienti s poruchou funkcie obličiek
Rýchlosť glomerulárnej filtrácie 10 - 50 ml/min: 1 tableta každých 6 hodín.
Rýchlosť glomerulárnej filtrácie < 10 ml/min: 1 tableta každých 8 hodín.

Pacienti s poruchou funkcie pečene alebo Gilbertovým syndrómom
Dávka sa musí znížiť alebo sa má predĺžiť dávkovací interval

 Ak príznaky pretrvávajú alebo sa zhoršujú alebo ak je potrebné tento liek užívať viac ako 3 dni, pacient sa má poradiť s lekárom.

Spôsob použitia

Tablety sa majú prehltnúť vcelku a zapiť pohárom vody. Na minimalizovanie vedľajších účinkov sa odporúča podávanie s jedlom. Nezapíjať čajom z ľubovníka.

Spôsob použitia

Liek sa neodporúča ženám, ktoré plánujú tehotenstvo, užívanie tohto lieku môže poškodiť plodnosť u žien. Jav po ukončení liečby vymizne (je reverzibilný).
Liek sa nemá používať počas tehotenstva pokiaľ potenciálny prínos pre pacienta neprevyšuje potenciálne riziko pre plod.
Liek je kontraindikovaný v 3. trimestri tehotenstva.
Liek nie je určený pre deti a dospievajúcich mladších ako 18 rokov.
Liek je kontraindikovaný u pacientov so závažným zlyhávaním pečene a/alebo obličiek alebo závažným zlyhávaním srdca (NYHA trieda IV).
Liek je kontraindikovaný u pacientov s precitlivenosťou na kyselinu acetylsalicylovú alebo iné nesteroidné protizápalové lieky (NSAID) v anamnéze, s anamnézou gastrointestinálneho krvácania alebo perforácie, a aktívnym peptickým vredom alebo s poruchami zrážanlivosti krvi.
Liek sa nesmie súbežne podávať s inými liekmi obsahujúcimi paracetamol alebo inými NSAID (vrátane kyseliny acetylsalicylovej).
Liečba sa musí ukončiť pri prvom výskyte vyrážky, slizničných lézií alebo akýchkoľvek iných príznakov precitlivenosti.
Po dlhodobej liečbe (> 3 mesiace) analgetikami používanými každý 2. deň alebo častejšie, sa môže vyvinúť alebo zhoršiť bolesť hlavy. Podávanie analgetík sa má po konzultácii s lekárom prerušiť.
Ak sa vyskytnú nežiadúce účinky ako sú závrat, ospalosť, únava a poruchy zraku, pacienti nemajú viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje.
Odporúča sa vyhnúť sa súbežnému užívaniu lieku s ľubovníkom bodkovaným (Hypericum preforatum).
Veľmi zriedkavo sa môže vyskytnúť fotocitlivosť (< 1/10 000).
Nepiť alkohol.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
PRESTAŇTE UŽÍVAŤ liek a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc, ak sa u vás vyskytne:
- pálenie záhy, tráviace ťažkosti (časté);
- príznaky krvácania čriev, ktoré sú: silná bolesť žalúdka, vracan ... viac >

Účinné látky

ibuprofén, paracetamol

Indikačná skupina

07 - Analgetiká, antipyretiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 36