CELEBREX 200 mg cps dur (blis.PVC/Al) 1x20 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 10,14 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 5,70 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 4,44 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
01/24 4,94 € (-13,3 %) 5,20 € (+17,1 %)
12/23 5,70 € (0,0 %) 4,44 € (0,0 %)
11/23 5,70 € (0,0 %) 4,44 € (0,0 %)
10/23 5,70 € 4,44 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. REU, ORT, NEU
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

CELEBREX 200 mg
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
29/0040/99-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
57810
Názov produktu podľa ŠÚKL
CELEBREX 200 mg cps dur 20x200 mg (blis.PVC/Al)
Aplikačná forma
CPS DUR - Tvrdá kapsula
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo celekoxib, ktoré patrí do skupiny liekov nazývaných nesteroidové protizápalové lieky (NSAID). Celekoxib znižuje tovrbu prostaglandínov (látok sprostredkujúcich zápalovú reakciu), a tím pomáha zmierniť bolesť a opuchy zapríčinené degeneratívnym ochorením kĺbov.

Používa u dospelých na zmiernenie prejavov a príznakov reumatoidnej artritídy,
osteoartrózy alebo ankylozujúcej spondylitídy.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať počas celej dĺžky tehotenstva.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Pre podanie dávky inej ako sila týchto tabliet je potrebné použiť tablety požadovanej sily.

Dospelí
Dĺžka liečby má byť čo možno najkratšia a má sa použiť najnižšia účinná denná dávka.

Osteoartróza
Odporúčaná denná dávka je 200 mg 1x denne alebo v 2 rozdelených dávkach. Dávka sa môže zvýšiť na 200 mg 2x denne. V prípade, že sa po 2 týždňoch nezvýši terapeutický prínos liečby, majú sa zvážiť iné terapeutické možnosti.

Reumatoidná artritída
Odporúčaná úvodná denná dávka je 200 mg užívaná v 2 rozdelených dávkach. Dávka sa môže neskôr podľa potreby zvýšiť na 200 mg 2x denne. V prípade, že sa po 2 týždňoch nezvýši terapeutický prínos liečby, majú sa zvážiť iné terapeutické možnosti.

Ankylozujúca spondylitída
Odporúčaná denná dávka je 200 mg užívaná 1x denne alebo v 2 rozdelených dávkach. Dávka sa môže zvýšiť na 400 mg 1x denne alebo v 2 rozdelených dávkach. V prípade, že sa po 2 týždňoch nezvýši terapeutický prínos liečby, treba zvážiť iné terapeutické možnosti.

Maximálna odporúčaná denná dávka je 400 mg pre všetky indikácie.

Starší pacienti (> 65 rokov)
Má sa použiť úvodná dávka 200 mg denne. Dávka sa môže neskôr podľa potreby zvýšiť na 200 mg 2x denne.
Obzvlášť opatrne sa má postupovať u starších osôb s telesnou hmotnosťou menšou ako 50 kg (pozri SPC, časti 4.4 a 5.2).

Porucha funkcie pečene
U pacientov s preukázanou stredne ťažkou poruchou funkcie pečene, so sérovým albumínom v rozmedzí 25-35 g/l, sa odporúča začať s polovičnou odporúčanou dávkou.

Pacienti s nízkou aktivitou CYP2C9 (slabí metabolizéri)
Liek sa má podávať s opatrnosťou z dôvodu zvýšeného rizika nežiaducich účinkov závislých od dávky. Má sa zvážiť redukcia dávky na polovicu najnižšej odporúčanej dávky.

O dĺžke liečby rozhoduje lekár.
Dĺžka liečby má byť čo možno najkratšia a má sa použiť najnižšia účinná denná dávka.

Spôsob použitia

Kapsuly sa užívajú celé, najlepšie vždy v rovnakom čase, nezávisle od jedla a zapíjajú sa vodou.

U pacientov, ktorí majú ťažkosti s prehĺtaním, môže byť obash kapsúl pridaný do jablkového pyré, ryžovej kaše, jogurtu alebo banánovej kaše. Celý obsah kapsuly musí byť starostlivo vyprázdnený na lyžičku s jedlom, ktoré je studené alebo pri izbovej teplote, a musí sa užiť ihneď s vodou.
Obsah kapsuly vysypaný na jablkové pyré, ryžovú kašu alebo jogurt je v chladničke (pri 2 – 8 °C) stabilný po dobu 6 hodín.
Obsah kapsuly vysypaný na banánové pyré sa nesmie uskladniť v chladničke a musí sa užiť ihneď.

Upozornenie

Liek je kontraindikovaný v tehotenstve a u žien v reprodukčnom veku, ak nepoužívajú účinnú antikoncepčnú metódu.
Liek je kontraindikovaný počas dojčenia.
Môže spôsobiť zníženie ženskej plodnosti pôsobením na ovuláciu (odznie po ukončení liečby).
Liek nie je určený na použitie u detí.
Liek je kontraindikovaný pri ťažkej poruche funkcie pečene (sérový albumín < 25 g/l alebo Childovo-Pughovo skóre ≥ 10).
Liek je kontraindikovaný u pacientov s poruchou funkcie obličiek s odhadovaným klírensom kreatinínu < 30 ml/min.
Pacienti s miernou alebo stredne závažnou poruchou funkcie obličiek musia byť liečení s opatrnosťou.
Pacienti s významnými rizikovými faktormi vzniku kardiovaskulárnych príhod (napr. hypertenzia, hyperlipidémia, diabetes mellitus, fajčenie) majú byť liečení celekoxibom až po starostlivom zvážení.
Pacienti, ktorí pri užívaní lieku pociťujú závraty, únavu alebo ospanlivosť, sa majú vyvarovať vedeniu vozidiel a obsluhe strojov.
Zriedkavo sa počas liečby môže vyskytnúť fotosenzitivita (zriedkavé, frekvencia ≥1/10 000 až <1/1 000).
Treba sa vyhnúť súbežnému použitiu celekoxibu a NSAID iných ako kyselina acetylsalicylová (aspirín).
Nepiť alkohol.
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Vedľajšie účinky uvedené nižšie sa vyskytli u pacientov s artritídou užívajúcich CELEBREX. Vedľajšie účinky označené hviezdičkou (*) sa vyskytli častejšie u pacientov užívajúcich CELEBREX na prevenci ... viac >

Účinné látky

celekoxib

Indikačná skupina

29 - Antireumatiká, antiflogistiká, antiuratiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36