Kategorizačné údaje
Maximálna cena 8,01 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 3,65 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 4,36 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
07/22 3,65 € (0,0 %) 4,36 € (0,0 %)
06/22 3,65 € (0,0 %) 4,36 € (0,0 %)
05/22 3,65 € (0,0 %) 4,36 € (0,0 %)
04/22 3,65 € 4,36 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

CEFZIL 250 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
15/0157/00-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
53129
Názov produktu podľa ŠÚKL
Cefzil 250 mg tbl flm 10x250 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety
Dodávatelia

Popis a určenie

Liek je cefalosporínové antibiotikum. Pôsobí na široké spektrum grampozitívnych a gramnegatívnych baktérií. Jeho antibakteriálna účinnosť je daná tým, že zabraňuje tvorbe bunkovej steny citlivých baktérií.

U dospelých sa používa na liečbu nasledovných infekcií vyvolaných citlivými baktériami:

  • infekčné zápaly horných dýchacích ciest, hltana, mandlí, prínosových dutín;
  • infekcie dolných dýchacích ciest, akútny a chronický zápal priedušiek a zápal pľúc;
  • infekcie kože, infekcie v oblasti nechtov a vlasov;
  • nekomplikované infekcie močových ciest vrátane akútneho zápalu močového mechúra u dospelých a detí starších ako 12 rokov

U detí sa používa na liečbu nasledovných infekcií vyvolaných citlivými baktériami:

  • infekčné zápaly horných dýchacích ciest, hltana, mandlí, prínosových dutín, stredného ucha;
  • nekomplikované infekcie kože, infekcie v oblasti nechtov a vlasov

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.

Dávkovanie a dávkovacie schémy:

Dospelí a deti staršie ako 12 rokov

Infekcie dolných dýchacích ciest (pneumónia a bronchitída): 500 mg každých 12 hodín
Infekcie horných dýchacích ciest (faryngitída a tonzilitída): 500 mg každých 24 hodín
Sinusitída: 250 mg každých 12 hodín alebo 500 mg každých 12 hodín
Infekcie kože a kožných štruktúr: 250 mg každých 12 hodín alebo 500 mg každých 24 hodín
Nekomplikované infekcie močových ciest:500 mg každých 24 hodín

Deti vo veku 6 mesiacov až 12 rokov

Otitis media: 15 – 20 mg/kg každých 12 hodín
Faryngitída a tonzilitída: 20 mg/kg každých 24 hodín (alebo 15 mg/kg/deň rozdelená do 2 rovnakých dávok)
Sinusitída: 7,5 –15 mg/kg každých 12 hodín
Infekcie kože a kožných štruktúr: 20 mg/kg každých 24 hodín

Maximálna denná dávka pre deti nemá prekročiť maximálnu dennú dávku odporúčanú pre dospelých. Pri liečbe hemolytických streptokokových infekcií sa má liečebná dávka Cefzilu podávať 10 dní.

Pacienti s poruchou funkcie obličiek:

Pacientom s klírensom kreatinínu < a rovný 30 ml/min sa má podať prvá dávka v odporúčanom dávkovaní, ďalšia dávka sa má znížiť na 50 % odporúčaného dávkovania a podávať v štandardných odporúčaných intervaloch.
Cefprozil je čiastočne odstrániteľný dialýzou, preto sa má podávať po ukončení dialýzy.

Dĺžku liečby určuje lekár.

Spôsob použitia:

Filmom obalené tablety sa užívaju vcelku, v pravidelných časových intervaloch, nezávisle od jedla a majú sa zapiť dostatočným množstvom tekutín.

Upozornenie:

Počas tehotenstva sa má liek používať len v nevyhnutných prípadoch.
Pri podávani lieku dojčiacim ženám je potrebná opatrnosť.
Bezpečnosť a účinnosť u detí mladších ako 6 mesiacov nebola stanovená.
U pacientov s poruchou funkcie obličiek sa má liek podávať s opatrnosťou.
Pri dlhodobom užívaní lieku môže dôjsť k premnoženiu rezistentných mikroorganizmov. 
Liek sa nesmie užívať súbežne s aminoglykozidovými antibiotikami (napr. streptomycín, gentamicín). 
Pri liečbe cefalosporínovými antibiotikami sa môže objaviť falošná pozitivita priameho Coombsovho testu.
Cefalosporínové antibiotiká môžu spôsobiť falošne pozitívne výsledky stanovenia glukózy v moči redukčnými metódami s meďou. 
Pri stanovení glykémie metódou s ferikyanidom sa môže objaviť falošne negatívna reakcia.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj Cefzil môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Vedľajšie účinky Cefzilu sú podobné ako u ostatných cefalosporínových antibiotík.
Cefzil sa zvyčajne dobre znáša a vedľajšie účinky bývajú mierne a prechodné.
Príznaky sa obvykle objavia niekoľko dní p ... viac >

Účinné látky

cefprozil

Indikačná skupina

15 - Antibiotiká (proti mikróbom a vírusovým infekciám)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36