Ceftron 1 g plo ijf 1 g (fľ.skl.) 1x10 lag

Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Ceftron 1 g
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
15/0279/13-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
6119A
Názov produktu podľa ŠÚKL
Ceftron 1 g plo ijf 10x1 g (fľ.skl.)
Aplikačná forma
PLO IJF - Prášok na injekčný a infúzny roztok
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek je antibiotikum na liečbu infekcií, ktoré sú spôsobené baktériami citlivými na účinnú látku ceftriaxón, ktorý patrí do skupiny antibiotík, nazývaných „cefalosporíny“. Je účinný len proti niektorým skupinám baktérií a preto je vhodný na liečbu iba niektorých typov infekcií:

 • infekcie ucha, nosa a hrdla;
 • infekcie dolných dýchacích ciest (zápal pľúc);
 • infekcie močového mechúra a obličiek;
 • infekcie kože a mäkkých tkanív, vrátane rán;
 • infekcie pohlavných orgánov vrátane kvapavky;
 • brušné infekcie (zápal pobrušnice);
 • infekcie kostí a kĺbov;
 • infekcie krvi (sepsa);
 • infekcie mozgových blán;
 • neskoré prejavy lymskej boreliózy (spôsobená uhryznutím infikovaného kliešťa);
 • horúčka neznámeho pôvodu u pacientov, ktorých imunitný systém nepracuje správne.

Liek sa môže používať aj na prevenciu infekcií po operácii u pacientov s istým rizikom závažných infekcií močových ciest, žalúdočno-črevného traktu alebo po operácii srdca a ciev. 

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek patrí do rúk lekára, alebo musí byť použitý pod dohľadom lekára.
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Nádobu, v ktorej sa prípravok uchováva, treba pred použitím potriasť.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí a dospievajúci starší ako 12 rokov s telesnou hmotnosťou ≥ 50 kg:
Zvyčajná dávka je od 1 do 2 g ceftriaxónu 1x denne (každých 24 hodín). Pri vážnych infekciách alebo infekciách spôsobených menej citlivými mikroorganizmami je možné dávku zvýšiť až na 4 g raz denne intravenózne.

Pediatrická populácia
Novorodenci (vek 0-14 dní):
20 – 50 mg na kg telesnej hmotnosti intravenózne 1x denne (24-hodinové intervaly). Nesmie byť prekročená denná dávka 50 mg na kg telesnej hmotnosti.
Deti vo veku od 15 dní do 12 rokov s telesnou hmotnosťou < 50 kg:
20-80 mg na kg telesnej hmotnosti intravenózne 1x denne (24-hodinové intervaly). Nesmie byť prekročená denná dávka 80 mg na kg telesnej hmotnosti.
Špeciálne odporúčané dávky uvedené v SPC, časť 4.2.

Pri renálnej insuficiencii s klírensom kreatinínu ≤10 ml/min nesmie denná dávka u dospelých pacientov prekročiť 2 g.
Pri ťažkej renálnej a súčasnej hepatálnej insuficiencii treba pravidelne monitorovanať sérovú koncentráciu ceftriaxónu a dávkovanie treba príslušne upraviť pre deti a dospelých (pozri SPC, časť 4.4).

Spôsob použitia

Liek sa podáva v pomalej intravenóznej bolusovej injekcii alebo hlbokou intramuskulárnou injekciou po zriedení roztoku podľa pokynov uvedených nižšie v SPC, časť 6.6. Zriedený roztok má byť pretrepaný až do 60 sekúnd (pre komlpetné rozpustenie liečiva).

Intravenózna injekcia:
Liek sa rozpustí v 10 ml vody na injekciu, Má sa podávať najmenej 2-4 minúty priamo do žily alebo prostredníctvom hadičky formou intravenóznej infúzie obsahujúcej 0,9% roztok chloridu sodného na infúziu alebo 5% roztok glukózy na infúziu.
U pacientov s kontinuálnou ambulatórnou peritoneálnou dialýzou (CAPD), je možné podanoie buď intravenózne, alebo v prípade infekcií asociovaných s CAPD je možné pridať ho priamo do dialyzačného roztoku.
Intramuskulárna injekcia:
Treba rozpustiť liek v 3,5 ml 1% roztoku lidokaíniumchloridu a vpichnúť hlboko do gluteálneho svalu. Na jednu stranu  tela sa nemá vpichnúť viac ako 1 g ceftriaxónu. Maximálna denná dávka podaná intramuskulárne nemá presiahnuť 2 g.

Zriedený roztok na injekciu má bledožltú farbu, ktorá nenarúša účinnosť ani znášanlivosť lieku. Zriedený roztok treba vizuálne skontrolovať. Použitý má byť iba číry roztok bez viditeľných častíc.

O dĺžke liečby rozhoduje lekár.

Upozornenie

Liek má byť počas tehotenstva a dojčenia používaný po zvážení pomeru benefit/riziko, najmä počas prvého trimestra.
U dojčených detí sa môže vyskytnúť hnačka a hubová infekcia slizníc, takže dojčenie sa má prerušiť.
Intramuskulárne podanie je kontraindikované tehotenstve (z dôvodu obashu lidokaínu), pri liečbe lymskej boreliózy (štádiá II a III), ťažkých stavoch ako je sepsa alebo meningitída a u detí mladších ako 12 rokov.
Roztoky ceftriaxónu obsahujúce lidokaín sa nesmú nikdy podávať intravenózne.
Liek je kontraindikovaný u predčasne narodených detí až do dosiahnutia 41 týždňov týždňov (gestačné týždne + týždne života).
Liek je kontraindikovaný u donosených novorodencov (do 28 dní) so žltačkou alebo ktorí sú hypoalbuminemickí alebo  acidotickí.
Liek sa nesmie miešať a/alebo podávať zároveň (vrátanie podávania v jedenj infúnej linke) s roztokmi obsajujúcimi vápnik (napr. Ringerov a Hartmannov roztok).
Použitie lieku môže spôsobiť zníženie krvného tlaku alebo závraty. Ak sa objavia tieto nežiaduce účinky, neodporúča sa šoférovať ani obsluhovať stroje (zariadenia).
Ak sa liek injikuje príliš rýchlo (počas menej ako 1 minúty) prostredníctvom centrálneho venózneho katétra, môže sa vyskytnúť ťažká arytmia.
Inkompatibility lieku s inými lečivami a látkami sú uvedené v SPC, časť. 6.2.
Tento liek obsahuje 3,6 mmol (alebo 83 mg) sodíka na 1 liekovku. To je potrebné vziať do úvahy u pacientov s diétou s kontrolovaným príjmom sodíka.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Ak sa objaví ktorýkoľvek z nasledujúcich závažných vedľajších účinkov, okamžite to povedzte svojmu lekárovi alebo zdravotnej sestre:
Alergické reakcie ako sú náhla dýchavičnosť a ťažoba na hrudi, op ... viac >

Účinné látky

ceftriaxón

Indikačná skupina

15 - Antibiotiká (proti mikróbom a vírusovým infekciám)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36