Ceftriaxon Sandoz 1 g plo ijf (15 ml liek.) 1x5 lag

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 30,72 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 6,45 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 24,27 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
08/20 6,45 € (0,0 %) 24,27 € (0,0 %)
07/20 6,45 € (0,0 %) 24,27 € (0,0 %)
06/20 6,45 € (0,0 %) 24,27 € (0,0 %)
05/20 6,45 € 24,27 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. INF
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Ceftriaxon Sandoz 1 g
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
15/0628/08-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
58563
Názov produktu podľa ŠÚKL
Ceftriaxon Sandoz 1 g prášok na injekčný a infúzny roztok plo ijf 5x1x1 g (liek.inj.skl.-15 ml)
Aplikačná forma
PLO IJF - Prášok na injekčný a infúzny roztok

Popis a určenie

Liek je antibiotikum, ktoré sa podáva dospelým a deťom (vrátane novorodencov). Pôsobí tak, že zabíja baktérie, ktoré spôsobujú infekcie. Patrí do skupiny liečiv nazývaných cefalosporíny.

Používa sa na liečbu infekcií

 • mozgu (meningitída).
 • pľúc.
 • stredného ucha.
 • brucha a brušnej steny (peritonitída).
 • močového traktu a obličiek.
 • kostí a kĺbov.
 • kože alebo mäkkých tkanív.
 • krvi.
 • srdca.

Môže sa podávať:

 • na liečbu špecifických infekcií prenášaných pohlavným stykom (kapavka a syfilis),
 • na liečbu pacientov s nízkym počtom bielych krviniek (neutropénia), ktorí majú horúčku z dôvodu bakteriálnej infekcie,
 • na liečbu infekcií hrudníka u dospelých s chronickou bronchitídou,
 • na liečbu Lymskej choroby (zapríčinenej uštipnutím kliešťom) u dospelých a detí vrátane novonarodených detí starších ako 15 dní,
 • na prevenciu infekcií počas chirurgického zákroku.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek patrí do rúk lekára, alebo musí byť použitý pod dohľadom lekára.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.

Dávkovanie a dávkovacie schémy:

Dospelí a deti vo veku od 12 rokov (≥ 50 kg):
Dávky odporúčané nižšie sú obvykle odporúčané dávky v týchto indikáciách. V obzvlášť závažných prípadoch sa majú zvážiť dávky na hornej hranici odporúčaného rozsahu.

Pneumónia získaná v komunite/ Akútne exacerbácie chronickej obštrukčnej choroby pľúc/ Intraabdominálne infekcie/ Komplikované infekcie močových ciest (vrátane pyelonefritídy): 1-2 g 1x denne
Pneumónia získaná v nemocnici/ Komplikované infekcie kože a mäkkých tkanív/ Infekcie kostí a kĺbov: 2 g 1x denne
Liečba neutropenických pacientov s horúčkou v prípade podozrenia na bakteriálnu infekciu/ Bakteriálna endokarditída/ Bakteriálna meningitída: 2-4 g 1x denne
V prípade, ak sa podávajú vyššie dávky ako 2 g denne, je potrebné zvážiť podávanie 2x denne (po 12 hodinách).

Akútny otitis media: Ako jednorazová i.m. dávka sa môže podať 1‑2 g lieku. Obmedzené údaje naznačujú, že v prípade, že pacient je ťažko chorý alebo predchádzajúca terapia je neúčinná, môže byť liek účinný, keď sa podáva ako i.m. dávka 1‑2 g denne počas 3 dní.
Predoperačná profylaxia infekcií v mieste chirurgického zákroku:  2 g vo forme jednorazovej predoperačnej dávky.
Gonorea: 500 mg vo forme jednorazovej i.m. dávky.
Syfilis: Obvykle odporúčané dávky sú 500 mg ‑ 1 g 1x denne, pri neurosyfilise sa zvyšuje na 2 g 1x denne počas 10‑14 dní. Odporúčania pre dávku v prípade syfilisu, vrátane neurosyfilisu, vychádzajú z obmedzených údajov. Je potrebné vziať do úvahy národné alebo miestne smernice.
Diseminovaná Lymská borelióza (včasná (štádium II) a neskorá (štádium III)): 2 g 1x denne počas 14‑21 dní. Odporúčané trvanie liečby sa líši a je potrebné vziať do úvahy národné alebo miestne smernice.

Novorodenci, dojčatá a deti vo veku 15 dní až 12 rokov (< 50 kg):

Intraabdominálne infekcie/ Komplikované infekcie močových ciest (vrátane pyelonefritídy)/ Pneumónia získaná v komunite/ Pneumónia získaná v nemocnici:
50‑80 mg/kg 1x denne
Komplikované infekcie kože a mäkkých tkanív/ Infekcie kostí a kĺbov/ Liečba neutropenických pacientov s horúčkou v prípade podozrenia na bakteriálnu infekciu: 50‑100 mg/kg (max. 4 g) 1x denne
Bakteriálna meningitída: 80‑100 mg/kg (max. 4 g) 1x denne
Bakteriálna endokarditída: 100 mg/kg (max.4 g) 1x denne 
V prípade, ak sa podávajú vyššie dávky ako 2 g denne, je potrebné zvážiť podávanie 2x denne (po 12 hodinách).

Akútny otitis media: Na úvodnú liečbu akútneho otitis media sa môže podať jednorazová i.m. dávka 50 mg/kg.Obmedzené údaje naznačujú, že v prípade, že dieťa je ťažko choré alebo úvodná terapia je neúčinná, môže byť liek účinný, keď sa podáva ako i.m dávka 50 mg/kg denne počas 3 dní.
Predoperačná profylaxia infekcií v mieste chirurgického zákroku:  50‑80 mg/kg vo forme jednorazovej predoperačnej dávky
Syfilis: Obvykle odporúčané dávky sú 75‑100 mg/kg (max. 4 g) 1x denne počas 10‑14 dní. Odporúčania pre dávku v prípade syfilisu, vrátane neurosyfilisu, vychádzajú z veľmi obmedzených údajov. Je potrebné vziať do úvahy národné alebo miestne smernice.
Diseminovaná Lymská borelióza (včasná (štádium II) a neskorá (štádium III)): 50‑80 mg/kg 1x denne počas 14‑21 dní. Odporúčané trvanie liečby sa líši a je potrebné vziať do úvahy národné alebo miestne smernice.

Novorodenci vo veku 0‑14 dní:

Intraabdominálne infekcie/ Komplikované infekcie močových ciest (vrátane pyelonefritídy)/ Pneumónia získaná v komunite/ Pneumónia získaná v nemocnici/ Komplikované infekcie kože a mäkkých tkanív/ Infekcie kostí a kĺbov/ Liečba neutropenických pacientov s horúčkou v prípade podozrenia na bakteriálnu infekciu: 20‑50 mg/kg 1x denne
Bakteriálna meningitída/ Bakteriálna endokarditída: 50 mg/kg 1x denne 
Maximálna denná dávka 50 mg/kg sa nemá prekročiť.

Akútny otitis media: Na úvodnú liečbu  sa môže podať jednorazová i.m. dávka 50 mg/kg 
Predoperačná profylaxia infekcií v mieste chirurgického zákroku: 20‑50 mg/kg vo forme jednorazovej predoperačnej dávky
Syfilis: Obvykle odporúčané dávky sú 50 mg/kg 1x denne počas 10‑14 dní. Odporúčania pre dávku v prípade syfilisu, vrátane neurosyfilisu, vychádzajú z veľmi obmedzených údajov. Je potrebné vziať do úvahy národné alebo miestne smernice.

Pacienti s poruchou funkcie obličiek:
Nie je potrebné zníženie dávkovania ceftriaxónu za podmienky, že funkcia pečene nie je porušená. Len v prípade preterminálneho renálneho zlyhania (klírens kreatinínu < 10 ml/min) nemá dávkovanie ceftriaxónu prekročiť 2 g denne.

Dĺžka liečby:
Dĺžka liečby sa líši v závislosti od priebehu ochorenia. Podobne ako všeobecne pri antibiotickej liečbe, podávanie ceftriaxónu má pokračovať ešte 48‑72 hodín po ústupe horúčky u pacienta alebo po dosiahnutí eradikácie baktérií. Určí lekár.

Spôsob použitia:

Liek sa môže podávať hlbokou i.m. injekciou. I.m injekcie sa majú podávať dôkladne do veľkej časti relatívne veľkého svalu a nemá sa podávať viac ako 1 g na jedno miesto. Ak sa používa lidokaín ako rozpúšťadlo, výsledný roztok sa nemá nikdy podávať i.v.
Liek sa môže podávať i.v. infúziou počas minimálne 30 minút (odporúčaný spôsob podávania) alebo pomalou i.v. injekciou počas 5 minút. I.v. intermitentná injekcia sa podáva počas 5 minút najlepšie do veľkej žily. I.v. dávky 50 mg/kg alebo vyššie u dojčiat a detí vo veku do 12 rokov sa majú podávať infúziou. I.v. dávky u novorodencov sa majú podávať počas 60 minút. I.m. podávanie sa má zvážiť ak i.v. spôsob podávania nie je možný alebo je pre pacienta menej vhodný. Pri dávkach vyšších ako 2 g sa má použiť i.v. podanie. Na predoperačnú profylaxiu infekcií v mieste chirurgického zákroku sa má ceftriaxón podávať 30 – 90 minút pred chirurgickým zákrokom.
Ceftriaxón sa nesmie miešať ani súbežne podávať a roztokmi obsahujúcimi vápnik. Pokyny na rekonštitúciu lieku pred podaním, pozri časť 6.6 SPC. Rekonštituovaný roztok sa musí sa ihneď použiť.

Upozornenie:

Ceftriaxón sa môže podávať počas tehotenstva a predovšetkým počas 1. trimestra len v prípade, že prínos prevyšuje riziko.
Ak je liečba nutná, je potrebné ukončiť dojčenie.
Liek je kontraindikovaný u predčasne narodených detí až do dosiahnutia 41 týždňov.
Liek je kontraindikovaný u donosených novorodencov (do 28 dní) vystavených riziku rozvoja bilirubínovej encefalopatie
U pacientov so závažnou poruchou funkcie obličiek a tiež pečene sa kvôli bezpečnosti a účinnosti odporúča starostlivé klinické sledovanie.
U všetkých pacientov bez ohľadu na vek sa ceftriaxón nesmie miešať ani podávať súbežne s inými intravenóznymi roztokmi obsahujúcimi vápnik, ani prostredníctvom rozličných infúznych liniek. 
Počas dlhodobej liečby sa má v pravidelných intervaloch vyšetriť kompletný krvný obraz.
Roztoky ceftriaxónu obsahujúce lidokaín sa nemajú nikdy podávať intravenózne.
Liek môže viesť k falošne pozitívnym výsledkom Coombsovho testu.
Počas liečby sa majú na stanovenie glukózy v moči použiť enzymatické metódy. 
Ceftriaxón, podobne ako iné antibiotiká, môže viesť k falošne pozitívnym výsledkom testov na galaktozémiu.
Počas liečby ceftriaxónom sa môžu vyskytnúť nežiaduce účinky (napr. závrat), ktoré môžu ovplyvňovať schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje
Liek obsahuje sodík.
Chemická a fyzikálna stabilita bola preukázaná počas 24 hodín pri 2-8 oC.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
V súvislosti s týmto liekom sa môžu vyskytnúť nasledujúce vedľajšie účinky:
Závažné alergické reakcie (neznáme, frekvenciu nie je možné odhadnúť z dostupných údajov)
Ak máte závažnú alergickú reakc ... viac >

Účinné látky

ceftriaxón

Indikačná skupina

15 - Antibiotiká (proti mikróbom a vírusovým infekciám)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: MRP - Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.)
Exspirácia: 36