Cefixime InnFarm 400 mg tbl flm (bli.PVC/PVDC/Al) 1x10 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 21,80 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 7,08 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 14,72 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
08/20 7,08 € (0,0 %) 14,72 € (0,0 %)
07/20 7,08 € (0,0 %) 14,72 € (0,0 %)
06/20 7,08 € (0,0 %) 14,72 € (0,0 %)
05/20 7,08 € 14,72 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Cefixime InnFarm 400 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
15/0450/13-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
7903A
Názov produktu podľa ŠÚKL
Cefixime InnFarm 400 mg tbl flm 10x400 mg (bli.PVC/PVDC/Al)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo nazývané cefixím. Patrí do skupiny antibiotík nazývaných „cefalosporíny“, ktoré sa používajú na liečbu infekcií, spôsobených baktériami. Liek sa môže použiť na liečbu:

  • ž infekcie stredného ucha
  • ž infekcie vyvolávajúcej náhle zhoršenie dlhotrvajúceho zápalu priedušiek
  • ž nekomplikovanej akútnej infekcie močového mechúra
  • ž nekomplikovanej infekcie obličiek

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy:

Dospelí: Odporúčaná dávkovanie pre dospelých je 400 mg denne, podaných buď ako jednotlivá dávka alebo rozdelených na dve dávky po 200 mg každých 12 hodín.

Dospievajúci vo veku 12 a viac rokov: Majú byť liečení odporúčanou dávkou pre dospelých (400 mg denne, podaných buď ako jednotlivá dávka alebo rozdelených na dve dávky po 200 mg každých 12 hodín).

Pacienti s poruchou funkcie obličiek: U pacientov, ktorých klírens kreatinínu je nižší ako 20 ml/min, sa odporúča, aby dávka nepresahovala 200 mg 1x denne. U pacientov na chronickej ambulantnej peritoneálnej dialýze alebo hemodialýze dávka a režim majú rešpektovať rovnaké odporúčanie, ako u pacientov s klírensom kreatinínu nižším ako 20 ml/min.

Dĺžka liečby:
Liečebný cyklus obvykle trvá 7 dní. Podľa závažnosti infekcie sa môže predĺžiť až na 14 dní. U akútnej nekomplikovanej cystitídy žien je doba liečby 1–3 dni. Určí lekár.

Spôsob použitia: 

Filmom obalené tablety sa majú podávať vcelku, v pravidelných časových intervaloch, nezávisle od jedla a zapiť s dostatočným mnostvom vody. 

Upozornenie:

Z preventívnych dôvodov tehotné ženy nemajú užívať tento liek , pokiaľ lekár nepovažuje liečbu za životne dôležitú.
Liek sa nemá podávať dojčiacim ženám.
Lieková forma tablety nie je vhodná pred deti mladšie ako 12 rokov.
U pacientov s poruchou funkcie obličiek je potrebná zvýšená opatrnosť. 
Kombinácia cefixímu s potenciálne nefrotoxickými látkami (ako napr. aminoglykozidy) alebo silnými diuretikami (ako furosemid) môže zvyšovať riziko poškodenia funkcie obličiek. 
Prolongované užívanie cefixímu môže vyústiť do nadmerného rastu necitlivých organizmov.
Počas liečby cefixímom sa môže vyskytnúť falošne pozitívny priamy Coombsov test.
Odporúča sa, aby sa počas liečby používali glukózové testy, ktoré sa zakladajú na reakciách enzymatickej glukózooxidázy. 
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Účinné látky

cefixim

Indikačná skupina

15 - Antibiotiká (proti mikróbom a vírusovým infekciám)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 24