Cefixime InnFarm 100 mg/5 ml gru por (fľ.skl.hnedá+1xPP odmerka+1xstriek.) 1x100 ml

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 16,48 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 5,99 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 10,49 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
10/22 5,99 € (0,0 %) 10,49 € (0,0 %)
09/22 5,99 € (0,0 %) 10,49 € (0,0 %)
08/22 5,99 € (0,0 %) 10,49 € (0,0 %)
07/22 5,99 € 10,49 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Cefixime InnFarm 100 mg/5 ml
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
15/0415/15-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
6288B
Názov produktu podľa ŠÚKL
Cefixime InnFarm 100 mg/5 ml granulát na perorálnu suspenziu gru por 1x100 ml (fľ.skl.hnedá+1xPP odmerka+1xstriek.)
Aplikačná forma
GRU POR - Granulát na perorálnu suspenziu
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo nazývané cefixím. Patrí do skupiny antibiotík nazývaných „cefalosporíny“, ktoré sa používajú na liečbu infekcií spôsobené baktériami.

Používa sa u detí starších ako 6 mesiacov, u dospievajúcich a u dospelých na liečbu:

  • infekcie stredného ucha,
  • infekcie vyvolávajúcej náhle zhoršenie dlhotrvajúceho zápalu priedušiek,
  • nekomplikovanej akútnej infekcie močového mechúra,
  • nekomplikovanej infekcie obličiek.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Nádobu, v ktorej sa prípravok uchováva, treba pred použitím potriasť.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).
Overenie dávkovania lieku pre deti

Dávkovanie a dávkovacie schémy

1 ml suspenzie obsahuje 20 mg cefixímu.

Dospelí a dospievajúci:
Zvyčajná denná dávka cefixímu je 400 mg, čo zodpovedá 20 ml suspenzie. Odporúčaná denná dávka sa má užiť jednorazovo alebo sa môže rozdeliť do dvoch rovnakých dávok podávaných pravidelne s odstupom každých 12 hodín.

Deti mladšie ako 12 rokov:
Zvyčajná celková denná dávka cefixímu je 8 mg/kg telesnej hmotnosti, čo zodpovedá 0,4 ml suspenzie/kg telesnej hmotnosti. Odporúčaná denná dávka sa má podávať v jednorazovej dávke alebo v dvoch rovnakých dávkach podávaných v pravidelných odstupoch každých 12 hodín.

Pacienti s poruchou funkcie obličiek:
Dávka sa musí redukovať. U dospelých a detí nad 12 rokov s klírensom kreatinínu nižším ako 20 ml/min/1,73 m² je odporúčaná dávka cefixímu 200 mg podaných pravidelne každých 24 hodín. U mladších detí je odporúčaná denná dávka cefixímu 4 mg/kg telesnej hmotnosti podaných pravidelne každých 24 hodín.

Dĺžka liečby:
Určuje lekár. Liečebný cyklus obvykle trvá 7 dní. Podľa závažnosti infekcie sa môže predĺžiť až na 14 dní.

Spôsob použitia

Liek je určený len na perorálne podávanie a môže sa užívať nezávisle od jedla.
Pred odobratím každej dávky je potrebné obsah liekovky dôkladne pretrepať. Po pretrepaní sa má vzniknutá pena nechať usadiť. Rekonštituovanú suspenziu podávajte neriedenú pred alebo počas jedla (pozri časť 5.2 SPC). Na odmeranie presnej dávky slúži plastová perorálna striekačka (5 ml).
Pokyny na rekonštitúciu lieku pred podaním sú uvedené v SPC, časť 6.6.

Upozornenie

Z preventívnych dôvodov tehotné ženy nemajú užívať tento liek , pokiaľ lekár nepovažuje liečbu za životne dôležitú.
Liek sa nemá podávať dojčiacim ženám.
Liek sa nesmie podávať predčasne narodeným deťom a novorodencom.
U detí mladších ako 6 mesiacov nebola stanovená bezpečnosť a účinnosť lieku. 
U pacientov s poruchou funkcie obličiek je potrebná zvýšená opatrnosť. 
Kombinácia cefixímu s potenciálne nefrotoxickými látkami (ako napr. aminoglykozidy) alebo silnými diuretikami (ako furosemid) môže zvyšovať riziko poškodenia funkcie obličiek. 
Prolongované užívanie cefixímu môže vyústiť do nadmerného rastu necitlivých organizmov.
5 ml pripravenej suspenzie obsahuje 2,52 g sacharózy.
Počas liečby cefixímom sa môže vyskytnúť falošne pozitívny priamy Coombsov test.
Odporúča sa, aby sa počas liečby používali glukózové testy, ktoré sa zakladajú na reakciách enzymatickej glukózooxidázy. 
Rekonštituovanú suspenziu uchovávajte maximálne 14 dní pri izbovej teplote (do 25°C) alebo v chladničke.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Nasledujúce vedľajšie účinky sú dôležité a vyžadujú si okamžité opatrenia, ak sa u vás prejavia. Prestaňte užívať Cefixime InnFarm a ihneď vyhľadajte svojho lekára, ako sa u vás objavia nasledujúce p ... viac >

Účinné látky

cefixim

Indikačná skupina

15 - Antibiotiká (proti mikróbom a vírusovým infekciám)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 24