CEFIMED 400 mg tbl flm (blis.PVC/PA/Al/PVC/Al) 1x10 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 19,62 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 5,64 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 13,98 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
06/23 5,64 € (0,0 %) 13,98 € (0,0 %)
05/23 5,64 € (0,0 %) 13,98 € (0,0 %)
04/23 5,64 € (0,0 %) 13,98 € (0,0 %)
03/23 5,64 € 13,98 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

CEFIMED 400 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
15/0090/18-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
7211C
Názov produktu podľa ŠÚKL
CEFIMED 400 mg tbl flm 10x400 mg (blis.PVC/PA/Al/PVC/Al)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo nazývané cefixím, ktoré patrí do skupiny antibiotík nazývaných cefalosporíny. Používa sa na liečbu infekcií spôsobených baktériami. Tieto zahŕňajú infekcie:

  • Ucha,
  • Nosa, prínosových dutín (ako je zápal prínosových dutín),
  • Hrdla (ako je zápal mandlí, hrtana),
  • Horných a dolných dýchacích ciest (ako je zápal priedušiek, zápal pľúc),
  • Močových ciest (ako je zápal močového mechúra, močovej rúry a infekcie obličiek), vrátane liečby nekomplikovanej kvapavky,
  • Infekčný zápal žlčníka a/alebo žlčových ciest.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok sa užíva s dostatočným odstupom pred jedlom (viac v časti Spôsob použitia).
Prípravok sa užíva spolu s jedlom (v priebehu jedla).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).
Podávanie deťom mladším ako 12 rokov je kontraindikované.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí a dospievajúci vo veku 12 a viac rokov

Odporúčané dávkovanie je 400 mg 1x denne, alebo 200 mg 2x denne každých 12 hodín.

Pacienti s poruchou funkcie obličiek
Pacienti s klírensom kreatinínu 20 ml/min alebo vyšším môžu dostávať normálnu dávku s obvyklým režimom užívania.
U pacientov, ktorých klírens kreatinínu je nižší ako 20 ml/min, pacientov podstupujúcich chronickú ambulantnú peritoneálnu dialýzu alebo hemodialýzu, sa odporúča, aby dávka nepresahovala 200 mg 1x denne.
Údaje týkajúce sa používania cefixímu v skupine detí a dospievajúcich s renálnou insuficienciou sú nedostatočné. Preto sa použitie cefixímu u týchto skupín pacientov neodporúča.

Trvanie liečby
Liečebný cyklus obvykle trvá 7 dní. Podľa závažnosti infekcie sa môže predĺžiť až na 14 dní. Pri akútnej nekomplikovanej cystitíde žien je doba liečby 1–3 dni.

Vynechanie dávky
Ak pacient zabudne užiť tabletu, má ju užiť ihneď, ako si na to spomenie. Ak by sa však nasledujúca dávka mala užiť skôr ako za 6 hodín, chýbajúca dávka sa má vynechať a má sa vrátiť späť k pravidelnému dávkovaciemu režimu. Neužívať dvojnásobnú dávku, aby sa nahradila vynechaná dávka.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú vždy v rovnakom čase pred alebo počas jedla a zapijú sa dostatočným množstvom tekutiny.

Upozornenie

Cefixím nemajú užívať tehotné ženy, pokiaľ to lekár nepovažuje za nevyhnutné.
Lekár rozhodne o tom, či pokračovať/prerušiť dojčenie alebo pokračovať/prerušiť liečbu cefixímom. Kým však nie sú k dispozícii ďalšie klinické skúsenosti, cefixím by nemal byť predpísaný dojčiacim matkám.
Lieková forma tablety nie je vhodná pre deti mladšie ako 12 rokov.
Cefixím sa musí podávať s opatrnosťou pacientom s klírensom kreatinínu < 20 ml/min.
Cefixím sa musí podávať s opatrnosťou pacientom, u ktorých sa prejavila precitlivenosť na iné lieky, alebo ktorí majú bronchiálnu astmu v anamnéze.
U pacientov liečených cefixímom boli hlásené závažné kožné reakcie. Pri výskyte takýchto reakcií sa musí užívanie cefixímu okamžite zastaviť.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Nasledujúce vedľajšie účinky sú dôležité, a ak sa u vás prejavia, vyžadujú si okamžité prijatie potrebných opatrení. Prestaňte užívať CEFIMED a ihneď vyhľadajte svojho lekára, ako sa u vás objavia na ... viac >

Účinné látky

cefixim

Indikačná skupina

15 - Antibiotiká (proti mikróbom a vírusovým infekciám)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: P - Povolené, neregistrované
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 24