CaviCide roztok na dezinfekciu povrchov neinvazívnych zdravotníckych pomôcok 1x5 l

Mohlo by vás zaujímať

CaviCide
Výdaj
F, Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Zdravotnícke pomôcky
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
P1683A
Názov produktu podľa ŠÚKL
Prostriedok dezinfekčný CaviCide na dezinfekciu povrchov neinvazívnych ZP, 200 ml / 700 ml / 5 l
Aplikačná forma
SOL - Roztok
Cena: od 53,35 €

Popis a určenie

Dezinfekčný roztok na povrchy neinvazívnych zdravotníckych pomôcok. Tuberkulocídny, baktericídny, virucídny, fungicídny, účinný aj na kvasinky. Len pre profesionálne použite.

Použitie

Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.

Použitie na dezinfekciu neinvazívnych zdravotníckych pomôcok: Prostriedok sa nastrieka priamo na vopred očistený povrch zdravotníckej pomôcky (ZP) tak, aby plochy, ktoré sa majú dezinfikovať boli dôkladne zmáčané. Povrchy ZP sa nechajú mokré počas 1 minúty pri izbovej teplote. Následne sa utrú dosucha utierkou alebo sa povrchu nedotýka, až kým nie je viditeľne suchý.
Použitie ako dezinfekčný kúpeľ pre vopred očistené neinvazívne ZP: ZP sa dôkladne očistia a zbavia viditeľných organických nečistôt, opláchnu a osušia sa. Lúmeny ZP sa dôkladne očistia a vypláchnu. ZP sa nechajú ponorené v roztoku v miske alebo ultrazvukovej jednotke počas 3 minút pri izbovej teplote. ZP sa vyberú a opláchnu. Pred použitím sa utrú dosucha. Roztok sa po každom použití zlikviduje.  

Upozornenie: Nepoužívajte, ak je tesnenie poškodené. Používajte ochranu očí a ochranné rukavice. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Ak podráždenie očí pretrváva, vyhľadajte lekársku pomoc. Uchovávajte na dobre vetranom mieste, v chlade, mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, otvoreného ohňa, iskier. Nefajčite. Zlikvidujte po 90 dňoch od otvorenia. Obsah/zásobník zlikvidujte na zbernom mieste nebezpečného alebo špeciálneho odpadu v súlade s miestymi, regionálnymi, národnými a/alebo medzinárodnými predpismi.